Енциклопедия Дарителството

“Д-Р МЕТОДИ СЛАВЧЕВ”

“Д-Р МЕТОДИ СЛАВЧЕВ”

Дарител е МЕТОДИ ДИМИТРОВ СЛАВЧЕВ (11 май 1864 – 24 авг. 1964*) – лекар, един от основоположниците на акушерството и гинекологията у нас. Роден в Търново. Завършва медицина в Москва (1891), специализира в Париж и Виена (1893–1894). Работи като акушер-гинеколог във Варненската държавна болница, в Александровската болница, София, и в “Майчин дом”, на който през 1907–1912 и 1913–1915 г. е лекар-управител. Директор на акушерските училища при тези две болници (1899, 1901). През 1900 г. заедно с още двама свои колеги открива първия в България частен санаториум. По време на Балканските (1912–1913) и I световна война (1915–1918) е началник на полеви болници. До пенсионирането му е лекар в “Майчин дом”. Въвежда в България нови оперативни методи в акушеро-гинекологичната практика. Работи за организиране борбата против рака. Председател на Комитета за борба с рака при Главна дирекция на народно здраве (1929). Член на Международния съюз за борба с рака. Един от инициаторите за създаване на противораков център при Александровската болница (1937). Член на Висшия медицински съвет. Председател на Софийския клон на Българския лекарски съюз. Народен лекар (1964). Умира в София.
През дек. 1941 г., във връзка с отбелязването на неговата 50-годишна лекарска дейност, той дарява на Медицинския факултет при СУ 100 хил. лв. за подпомагане “бедни, способни и обещаващи студенти по медицина”. На 30 дек. с.г. АС решава с тази сума да се образува фонд на името на дарителя. Факултетният съвет изработва правилник, одобрен от АС на 26 март 1942 г. В зависимост от лихвите на капитала, Факултетният съвет определя размера на помощите и имената на студентите, които да ги получават. В началото на юни 1943 г. АС поверява управлението на фонд “Д-р Методи Славчев” на фонд “Цар Борис III”, като запазва самостоятелното му предназначение. През с.г. разполага със 104 325 лв., а през 1949 г. – със 127 771 лв., но данни за неговото използване не са установени.
На 9 февр. 1952 г. целият му капитал се влива в държавния бюджет и той престава да съществува.

ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 136, л. 1–34; ГСУ, Офиц. отдел, 1941/1942. С., 1943, с. 148; ГСУ, Офиц. отдел, 1942/1943. С., 1944, 162–163; Дейци на бълг. медицина…, 338–339; ЕБ. Т. 6, С., 1988, с. 236. (К. Анчова)

Тагове

Назад