Енциклопедия Дарителството

“Д-Р НЕВЕНА С. ПОПОВА”

“Д-Р НЕВЕНА С. ПОПОВА”

Дарител е МИХАИЛ Г. ПОПОВ (неизв.). Роден в с. Арбанаси, Търновско. Живее в Търново.
На 12 юни 1918 г. прави дарение в памет на съпругата си Невена Събева-Попова (неизв. – 6 дек. 1917) – лекарка, общественичка. През 1904 г. започва работа като лекар при девическата гимназия “Митрополит Климент” в Търново. По нейна инициатива и под ръководството ѝ през 1906–1909 г. се урежда летовище за ученичките от гимназията. Като преценява възможностите на училището и необходимостта от летен отдих на много деца от града, тя решава да образува дружество, чиято единствена цел да бъде организирането и издръжката на летовища. Дружеството е учредено на 10 ян. 1910 г. и се нарича “Здравец”. През 1912 г. дружеството купува къща в с. Арбанаси, предназначена за колония. В продължение на много години то организира летния отдих на бедни и физически слаби деца от града. Д-р Н. Попова активно участва в дейността му, както и в покупката и ремонтирането на къщата. Дълги години е председател на дружеството.
Дарението на М. Попов е в размер 10 хил. лв. и е в полза на делото, на което съпругата му посвещава много време и сили. Желанието му е годишните приходи от фонда да се предоставят на д-во “Здравец” за издръжката на летни ученически колонии. В случай че дружеството престане да съществува, с тях да се подпомага ученическата трапезария при Девическата гимназия в Търново.
Фондът е образуван със заповед на министъра на просветата от 12 юни 1918 г. Управлява се от МНП и е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Капиталът се съхранява на срочен влог и към 1 ян. 1931 г. възлиза на 12 619лв., към 1 ян. 1936 г. – на 13 149 лв. През 1937 и 1940 г. с част от средствата са закупени ценни книжа, в резултат на което към 1 ян. 1938 г. фондът нараства на 22 129 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 23 580 лв. От 1924 г. фондът ежегодно предоставя средства за д-во “Здравец”, които са между 440–1300 лв. Последните помощи се дават през 1946 и 1947 г. (по 1000 лв.). Изразходват се за издръжката на летните колонии от дружеството в с. Арбанаси. Към 1 ян. 1948 г. фондът разполага с 28 500 лв.
Закрит е през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 255, а.е. 399; Общински в-к “В. Търново”, № 5, 15 май; № 6, 25 май 1931; Обществено подпомагане, № 13–16, 15 юли – 31 авг. 1935, с. 10.

(P. Стоянова)

Тагове

Назад