Енциклопедия Дарителството

“Д-Р НИКОЛА ХР. KAЗACОВ”

“Д-Р НИКОЛА ХР. KAЗACОВ”

Дарител е НИКОЛА ХР. КАЗАСОВ (1877 – септ. 1916) – юрист. Роден в Трявна. Завършва прогимназия в родния град, а средно образование – в техническото училище в с. Княжево (дн. кв. на София). През 1906 г. заминава за Брюксел, където следва в Юридическия факултет. Завършва с научната степен “доктор по право” и “лисансие по финанси” (1912). Участва в Балканската война (1912–1913) като запасен офицер. След войната полага държавен изпит и е назначен като кандидат-съдия. През Първата световна война (1915–1918) е ротен командир от 23. Шипченски полк. Сражава се в боевете на Южния фронт през 1916 г. Убит в боя при Кенали.
На позицията при Лерин, в навечерието на предстоящите боеве, написва своето завещание (24 септ. 1916). “Ежедневно животът ми е изложен на опасност. Ако през настоящата война бъда убит или изчезна безследно, моите наследници да направят следното: да вземат от пощенската застраховка ок. 7 хил. лв. и да се предадат на МНП 5 хил. лв. за оформяне на фонд за вечни времена на мое име.” Дарителят желае средствата да се вложат в някое кредитно учреждение и да стоят там, докато лихвите могат да служат за издръжката на един студент от Юридическия факултет на СУ.
Със заповед на МНП от 1 февр. 1918 г. се образува фонд “Д-р Никола Хр. Казасов”. Управлява се от МНП. По неизвестни причини до 1932 г. сумата на фонда не нараства и към 1 апр. с.г. тя е 4734 лв. По-късно са закупени облигации от БДЗ (1914 и 1923). Към 1 ян. 1939 г. капиталът е 10 106 лв., към 1 ян. 1942 г. – 12 596 лв., към 1 ян. 1945 г. – 16 586 лв., към 1 ян. 1948 г. – 21 хил. лв. Размерът на капитала не позволява да се отпусне стипендия.
Фондът се ликвидира през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 268, л. 1–2; а.е. 400, л. 1–21 ; Военни известия, № 25, 2 февр. 1918; Пашев, Г. Златна книга…, 469–470. (B. Hиколова)

Тагове

Назад