Енциклопедия Дарителството

“Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ ИВАНОВ”

“Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ ИВАНОВ”

Дарител е НИКОЛА ЛАМБРЕВ ИВАНОВ (25 ноем. 1875 – 24 авг. 1941) – юрист, стопански и кооперативен деец, общественик. Роден в Пазарджик в известна възрожденска фамилия. Племенник е на художника Станислав Доспевски. Завършва класно училище в родния си град, а гимназия – в Пловдив. Следва право в Ганд (Белгия) като стипендиант на двореца. Защитава докторска титла по правни науки. След завръщането си в България е назначен за частен секретар на княз Фердинанд. От 1906 г. се установява в Пловдив и се отдава на частна адвокатска практика. Специализира наследствено право в Италия. Проучва европейския опит по използването на водите и участва в изработването на Закон за водите в България. Основател е на Водния синдикат и на кооперация “Български коноп” (1925) в Пазарджик. Съдейства за създаването на специална наредба за отглеждането на конопената култура в Пазарджишко и на първия Закон за държавния монопол на конопа (1934). Избран (1937) за почетен и пожизнен председател на кооперация “Български коноп”. Умира в Пловдив.
С писмено завещание от 10 септ. 1936 г. д-р Н. Ламбрев дарява цялото си движимо и недвижимо имущество на бедните деца в Пазарджик. Волята на дарителя е приходите да бъдат използвани за издръжка на безплатните ученически трапезарии в града. За изпълнители на завещанието си определя Христина Калчева, пловдивския адвокат Стамболов, Димитър Шипочлиев и о.з. ген. Кючуков. Фондът се управлява от фонд “Културни мероприятия” при училищното настоятелство в града. През 1941 г. капиталът му възлиза на 6 млн. лв., които се използват за построяване на училище в Пазарджик (1924). По решение на училищното настоятелство то получава името “Средищно народно основно училище “Д-р Никола Ламбрев”. През 1950 г. в същата сграда се настанява Четвърта прогимназия “Хр. Смирненски”.
През 1940 г. Н. Ламбрев подарява цялата си библиотека от 156 тома юридическа литература на френски, немски и английски език на библиотеката на Пазарджишкия адвокатски съвет.
Покъщнината и личните вещи на д-р Ламбрев са предоставени за реквизит на градския театър. Ценностите са вложени на съхранение в Пловдивската популярна банка.

ДА–Пазарджик, ф. 282 к, оп. 1, а.е. 27, л. 2; ф. 13 к, оп. 1, а.е. 43, л. 132–133; Лъча (Пазарджик), № 783. 1 окт. 1941; Юг (Пловдив) № 6758, 8 септ. 1941. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад