Енциклопедия Дарителството

“Д-Р НИКОЛА РАДЕВ”

“Д-Р НИКОЛА РАДЕВ”

Дарител е НИКОЛА РАДЕВ ЧЕШМЕДЖИЕВ (26 окт. 1871 – 1952) – адвокат, общественик. Роден в Хасково. Завършва Военното училище в София и Юридическия факултет на СУ (1895). Специализира в Париж и получава научна степен “лисансие на правните науки”, а в Брюксел – “доктор по право”. През 1900 г. става флигел-адютант на княз Фердинанд. От 1902 г. е преподавател във Военното училище, а от 1905 г. става адвокат на свободна практика. Н. Радев е активен деец на Народната партия, народен представител в XV ОНС и V ВНС. Председател на Софийския Червен кръст. Автор на книги и статии по военно дело. Женен е за дъщерята на Ив. Евстр. Гешов – Анка. Умира в София.
С писмо от 5 юли 1932 г. до министъра на просветата Н. Радев изразява гордостта си от победата на българските спортисти, които печелят златната Балканска купа, и дарява сумата 5 хил. лв. за образуване на фонд на негово име. Той обещава, че за увеличаването на фонда ежегодно ще внася по 5 хил. лв., докато капиталът нарасне на 50 хил. лв. Ежегодните приходи трябва да се дават като награда на най-добрия български спортист през изтеклата година. Дарителят изя­вява желание имената на победителите в Балканските игри в Белград да бъдат записани със златни букви на мраморна плоча, като той ще осигури допълнителни средства за това.
На 6 юли 1932 г. министърът на народното просвещение приема дарението и учредява фонд, който влиза в обединения фонд “Завещатели и дарители” при МНП.
Тъй като през следващите години Н. Радев не внася обещаните пари, капиталът почти не нараства. Към 1 ян. 1936 г. сумата е 6139 лв., към 1 ян. 1939 г. – 8660 лв., към 1 ян. 1942 г. – 12 хил. лв., а през 1948 г. – 16 хил. лв. Приходите са между 500 и 600 лв. Не са давани награди на спортисти.
Фондът се закрива през 1948 г., когато фонд “Завещатели и дарители” при МНП се влива в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 263, л. 1–8; оп. 4. а.е. 464, л. 220–226. (В. Николова)

Тагове

Назад