Енциклопедия Дарителството

“Д-Р РАЙНА И ПРОФ. Д-Р ТОШКО ПЕТРОВИ”

“Д-Р РАЙНА И ПРОФ. Д-Р ТОШКО ПЕТРОВИ”

Дарител е ТОШКО ТОШКОВ ПЕТРОВ (30 апр. 1872 – 29 май 1942) – лекар, общественик, редовен член на БАН (1929). Учи медицина в Женева (1891–1894) и Лион (1897). Специализира хигиена в Тулуза и Париж (1905–1907). Един от основателите и директор на Хигиенния институт при Главната дирекция на народно здраве (1909–1926). Основател и професор на катедрата по хигиена (1919–1942), декан на Медицинския факултет при СУ (1920–1921 и 1924–1925). Председател (1933–1934) и секретар на Природоматематическия клон на БАН (1941–1942). Почетен член на Международния научен съвет по земеделие в Рим (1927), член на постоянния международен комитет по професионални болести при Дружеството за обществена и социална хигиена в Париж (1937), на Комисията по бактеорология в Торонто, на Американското дружество за хигиена и на Германското хигиенно дружество в Берлин (1939). Създател на Дружеството за хигиена и предпазна медицина (1929) и ръководител на кожно-венерологичната клиника (1936–1938) в България. Автор на научни трудове. Умира в София.
На 10 ноем. 1941 г. д-р Т. Тошков дарява на БАН 100 хил. лв. за образуването на фонд на негово и на съпругата му име.
Волята на дарителя е сумата да се внесе в кредитно държавно учреждение с най-изгодна лихва. От лихвите да се дава награда веднъж на 5 години за най-доб­рия отпечатан труд от областта на хигиената или съчинение за културната история на България, издадено на френски език. Желанието на дарителя е през 1972 г. да се обяви конкурс за написването на труд, свързан с историята и развитието на хигиенното възпитание от Освобождението (1878) до годината на конкурса. Най-добрият труд да се премира от лихвите на фонда.
На 15 ноем. 1941 г. УС на БАН приема дарението и образува фонд. Наредбата за неговото управление изработва на 12 дек. 1941 г. комисия в състав: акад. Ст. Романски, проф. П. Мутафчиев и проф. К. Пашев.
По решение на УС на БАН и поради военните години награди от фонда не са раздавани.
Към 1 ян. 1946 г. капиталът му е 118 268 лв., към 1 ян. 1947 г. – 125 603 лв. През 1947 г. капиталът на фонда и приходите от него влизат в обединения фонд “Академия”.
Последните сведения за фонда са от 1 ян. 1951 г., когато сумата, заедно с лихвите, възлиза на 137 635 лв.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1182, л. 1–12; а.е. 1103, л. 140; С6НУ, № 1, С., 1905, 1–78; ЛБАН за 1929–1930, № 13. С., 1931, 93–130; 100 години БАН…, 546–547; ЕБ. T. 5, с. 203. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад