Енциклопедия Дарителството

“Д-Р СПАС ПЕНКОВ БОЯДЖИЕВ”

“Д-Р СПАС ПЕНКОВ БОЯДЖИЕВ”

Дарители са ЦОНКА И ПЕНКО ИВ. БОЯДЖИЕВИ (неизв.) от Троян.
Ц. и П. БОЯДЖИЕВИ даряват 5 хил. лв. на Троянската смесена прогимназия за увековечаване паметта на рано починалия им син Спас Пенков Бояджиев (5 май 1897, Троян – 16 юли 1925, Инсбрук, Австрия) – лекар, получил начално образование в Троян; завършил Първа софийска мъжка гимназия и медицина в Мюнхен. Средствата са предназначени за образуване на фонд “Д-р Спас Пенков Бояджиев”. В края на всяка учебна година лихвите на фонда да се дават като награда на най-добрите по успех и поведение ученици. Дарението е прието от учителския съвет на прогимназията на 12 ноем. 1925 г. и се управлява от учителски съвет.
Други данни за фонда не са открити.
Ц. и П. Бояджиеви правят парични дарения за читалището в Троян и внасят 5 хил. лв. за основаване на фонд на името на сина им “Д-р Спас П. Бояджиев”. Предназначението на фонда е набавяне на медицинска литература. Други 5 хил. лв. щедрите дарители предоставят на Троянското църковно настоятелство. Те построяват в Троян общинска амбулатория, като изразходват за целта 145 хил. лв. Здравното заведение също носи името “Д-р Спас П. Бояджиев”. Общата стойност на всички дарени от тях средства възлиза на повече от 155 хил. лв.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 104, л. 1–4; Троян и Троянско от Освобождението до 40-те години на XX век. Троян, 1994, с. 135, 138. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад