Енциклопедия Дарителството

“Д-Р СТЕФАН Г. ТОНЧЕВ”

“Д-Р СТЕФАН Г. ТОНЧЕВ”

Дарител е СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ (6 юли 1867 – 20 дек. 1931) – лекар, учител и общественик. Роден в с. Владимирово, Добричко. Основно образование получава в родното си село. Учи в Добричката семинария, в Педагогичес­кия курс в Шумен, в гимназиите във Варна, Пловдив и Русе. Учител (1883–1991). Завършва медицина в Киев (1891–1896). Специализира в С. Петербург, Виена, Фрайбург и София. Работи като лекар в Стара Загора, Балчик, Добрич, Ловеч, София, Солун, Плевен, Велес и др. Главен инспектор в МНП до 1915 г. Учител и лекар в Сливенската държавна мъжка гимназия “Д. П. Чинтулов” (1929–1931). Автор на научни и научнопопулярни публикации. Умира вероятно в Сливен.
Фондът е основан на 15 март 1931 г. в размер на 10 хил. лв. въз основа на завещание от 20 февр. 1931 г. Управлява се от МНП. Отпуснатите средства са предназначени за построяване на пансион и трапезария за бедни ученици от Сливенската държавна мъжка гимназия. Волята на дарителя е фондът да носи името на неговите родители Руска и Георги Тончеви*, в пансиона да се приемат ученици, родени и живущи в Сливен и Сливенски окръг, както и ученици от неговото родно село.
Състоянието на фонда в ценни книжа и текущи сметки е, както следва: 1935 г. – 25 784 лв., 1936 г. – 27 559 лв., 1937 г. – 29 529 лв., 1938 г. – 31 587 лв., 1939 г. – 35 594 лв., 1940 г. – 37 213 лв. Към 1 ян. 1948 г. капиталът нараства на 75 хил. лв.
Фондът се закрива през 1948 г. със сливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП с държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 109, 458. (E. Xарбова)

Тагове

Назад