Енциклопедия Дарителството

“Д-Р СТЕФАН САРАФОВ”

“Д-Р СТЕФАН САРАФОВ”

Дарител е СТЕФАН КОСТОВ САРАФОВ (18 окт. 1864 – 27 март 1923) – лекар и общественик. (вж. “Георги Михайлов Сарафов” – фонд.)
В завещанието си д-р Ст. К. Сарафов дарява 20 хил. лв. на Военното училище в София, от лихвите на които да се подпомагат бедни юнкери. Със заповед на училището от 28 февр. 1925 г. се образува фонд на негово име и портретът му се поставя в специална зала, отредена за дарителите. Управлението на фонд “Д-р Стефан Сарафов” се осъществява съгласно Правилник за управлението на дарителските фондове при Военното училище от 6 юни 1930 г. Според чл. 10 от него лихвите от капитала се дават за Великденските празници на бедни и способни юнкери от ІІІ специален клас. Представените за награда трябва да имат най-малко среден успех по общообразователните предмети, по военните правилници и по строево образование общо 9,50 (по 12-балната система). Раздаването става от началника на училището по доклад на командира на ротата пред дисциплинарния комитет.
Други данни за фонда не са открити.

ЦВА–В. Търново, ф. 1521, oп. 1, а.е. 410, л. 19–20; Военен алманах за 1926 г. C., 1926, с. 660; Военното на НВ училище от основаването му до днес. C., 1934, с. 382. (И. Шипчанов)

Тагове

Назад