Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ВЛАДИМИР ВИТАНОВ”

“Д-Р ВЛАДИМИР ВИТАНОВ”

Дарител е ВЛАДИМИР Г. ВИТАНОВ (1872–1930) – лекар, общественик. Роден в Търново, където получава основно и средно образование. В продължение на една година учи история във Висшето училище в София, след което заминава да следва медицина в Монпелие и Париж. След завършване на образованието си се завръща в България и постъпва на работа като околийски лекар в Дряново. По-късно е ординатор в държавната болница в Търново. За кратко време работи в болниците в Троян, Пловдив, Татар Пазарджик (дн. Пазарджик) и Стара Загора. Дълги години е управител на държавната болница във Враца. Човек с широка култура и разностранни интереси, той живо се интересува от обществения живот. През 1897 г. се включва в дейността на ч-ще “Надежда” в Търново, става член на настоятелството му и негов председател. Заселвайки се във Враца, влиза в ученолюбивото д-во “Развитие”, което подпомага читалището в града. Умира във Враца.
Приживе д-р Вл. Витанов изразява пред своите близки съкровеното си желание да направи няколко големи дарения. Волята му е да предостави 200 хил. лв. за образуване на фонд при държавната болница в Търново, 50 хил. лв. за ч-ще “Надежда” и 20 хил. лв. за туристическото д-во “Трапезица”; 20 хил. лв. да се дадат на д-во “Развитие” във Враца. Дарителят не поставя изрични условия относно целите, за които да се изразходват средствата или приходите от тях.
След смъртта на д-р Вл. Витанов неговата съпруга изпълнява волята му. Тъй като тя получава само половината от наследството, предоставя за ползване по-малки суми от определените от дарителя. През 1931 г. държавната болница в Търново получава 100 хил. лв. С тях е образуван фонд, чиито приходи да се използват за нуждите на болничното заведение. В знак на почит към паметта на дарителя на видно място до главния вход на болницата е поставен бронзовият му бюст, изработен от Светослав Йоцов. Скулптурата е дар от съпругата на д-р Вл. Витанов и е тържествено осветена на 2 окт. 1932 г.
Ч-ще “Надежда” и д-во “Трапезица” в Търново получават съответно по 25 хил. лв. и 10 хил. лв., а д-во “Развитие” във Враца – 20 хил. лв. С тези суми вероятно са учредени благотворителни фондове. Други данни за тях не са намерени.

Общински в-к “В. Търново”, № 3–6, 31 март 1937; Юб. сб. Враца…, с. 38; Бележити търновци…, 228–229 (P. Стоянова)

Тагове

Назад