Енциклопедия Дарителството

“ДАЧО ИВ. ПЪРВАНОВ”

“ДАЧО ИВ. ПЪРВАНОВ”

Дарители са наследниците на Дачо Ив. Първанов: ПЕТЪР ДАЧЕВ ПЪРВАНОВ (неизв.), учил в Кюстендилския учителски институт, ГРОЗДЬО ДАЧЕВ ПЪРВАНОВ (неизв.), завършил Варненската търговска академия, общественик и кмет на с. Кованлъка (дн. Пчелище), Великотърновско, НИКОЛА ДАЧЕВ ПЪРВАНОВ (неизв.), учил в Габровското техническо училище и следвал електротехника в Чехия, СТОЙКА СЪЧКОВА (неизв.), ИВАН ДАЧЕВ (неизв.) и ПЕТКО ДАЧЕВ (неизв.). Те правят дарение в памет на баща си Дачо Иванов Първанов (18 ноем. 1865 – 8 ноем. 1930) – учител. Роден в с. Кованлъка, учителствал в родното си село (1889–1899 и 1912–1925) и Дедебал (дн. Дединци), Ловешко (1900–1912); училищен настоятел, общественик, читалищен и кооперативен деец, църковен певец.
За да изпълнят желанието му “да увековечи паметта си във всички обществени институти в селото”, неговите наследници с писмо от 14 ноем. 1930 г. до училищното настоятелство и ч-ще “Просвета” в с. Кованлъка даряват на Основното училище 10 хил. лв. за създаване на фонд “Дачо Ив. Първанов”. Парите са внесени в БЦКБ, клон Търново. Основният капитал трябва да остане непокътнат, но може да бъде изтеглен и вложен в друго кредитно учреждение по решение на учителския съвет. Фондът следва да се управлява от учителския съвет по специален правилник, изработен от него и одобрен от Окръжната училищна инспекция и според волята на дарителите да съдържа следните основни постановки: фондът се основава за уреждане и поддържане на детски класни библиотеки. За всеки клас постепенно се набавят шкафове за библиотеките с надпис: “Ученическа библиотека “Дачо Ив. Първанов”. По решение на учителския съвет всяка година се закупуват детски книги, списания и вестници за класните библиотеки, които трябва да са одобрени от МНП. На всеки 6 месеца лихвите се изтеглят и се внасят в местната кооперация на спестовен влог на името на фонд “Дачо Ив. Първанов”. Дарителите се обръщат с молба към училищното настоятелство да подпомогне набавянето на шкафове от други източници, за да се ускори изпълнението на завещанието.
На съвместно заседание с учителския съвет на 16 ноем. 1930 г. училищното настоятелство приема дарението. Решава да създаде втори фонд “Дачо Ив. Първанов”, чийто капитал ще се сформира от лихвите, които ще се внасят в местната кооперация до тяхното изразходване.
Наследниците на Д. Първанов изпращат и 4 хил. лв. на ч-ще “Просвета”, които да се прибавят към дарените приживе от Д. Първанов 1000 лв. и услуги на стойност също 1000 лв., с молба Общото събрание да провъзгласи техните родители (Дачо Ив. Първанов и Калина Петкова Каназирева) за благодетелни членове. На черквата “Св. Богородица” даряват 1000 лв. за вечно възпоминание.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 170, л. 1–7; Станев, Н. История на Търновската предбалканска котловина. C., 1993, 71–73. (M. Tодоракова)

Тагове

Назад