Енциклопедия Дарителството

“ДАНАИЛ КРАПЧЕВ”

“ДАНАИЛ КРАПЧЕВ”

Дарител е ДАНАИЛ ВАСИЛЕВ КРАПЧЕВ (15 дек. 1880 – 8 септ. 1944) – журналист. Роден в Прилеп. Завършва право в СУ (1906). Редактор във вестниците “Илинден” (1907–1908) “Отечество” (1909), “Родина” (1910), “Българин” (1912). Издава в. “Вардар” (1911–1912). По време на I световна война (1914–1918) е редактор на в. “Пряпорец”. От 1919 г. до края на живота си е директор на в. “Зора”. Главен акционер на второто по големина в България вестникарско предприятие АД “Български печат”. Член на Дружеството на столичните журналисти (ДСЖ). Умира в Горна Джумая (дн. Благоевград).
По повод честването на 30-годишната журналистическа дейност на Д. Крапчев, през май 1936 г. анонимен дарител предоставя 5 хил. лв. на ДСЖ за учредяване на фонд на името на юбиляря. За увеличаване на фонда с.г. Д. Крапчев внася още 5 хил. лв., с което капиталът нараства на 10 хил. лв. Годишните лихви от него са предназначени за награда на журналист, член на ДСЖ, написал през годината най-доброто произведение (репортаж, спомен, статия и др.), посветено на каузата на българите, останали извън пределите на родината. Премирането се възлага на 3-членен комитет, определен от настоятелството на дружеството. Фондът нараства от лихви и от други малки дарения. Към 31 дек. 1939 г. капиталът му е 14 761 лв. а към 31 дек. 1941 г. – 18 456 лв.
Данни за връчени награди, както и за по-сетнешната съдба на фонда не са установени.

ЦДА, ф. 185 к, оп. 1, а.е. 1, л. 255, 268; а.е. 7, л. 141; а.е. 8, л. 15, 115; ЕБ. Т. 3, с. 593; Крапчев, Д. Изминат път. Избрани статии. C., 1992, с. 374. (К. Анчова)

Тагове

Назад