Енциклопедия Дарителството

“ДАНЧО ТОМОВ”

“ДАНЧО ТОМОВ”

Дарител е ЕЛЕНКА ДАНЧЕВА ТОМОВА (4 февр. 1884 – неизв.) – домакиня. Родена в Търново в дома на известния търговец Стефан Герганов. Завършва прогимназия в родния си град, където живее и умира.
На 15 окт. 1940 г. Е. Д. Томова прави дарение от 10 хил. лв. на Търновската мъжка гимназия “Св. Кирил” в памет на покойния ѝ съпруг Данчо Томов Колчев (6 ян. 1878 – 23 септ. 1940) – учител. Роден в Севлиево. Завършва Духовната семинария в Самоков (1894–1897) и става учител в Севлиево и Плевенско. От 1921 до 1931 г. е учител в Търново, главен учител и председател на главните учители. През 1931 г. се пенсионира. Умира в Търново.
Учителският съвет на Търновската мъжка гимназия приема дарението и учредява фонд “Данчо Томов”. На 20 ноем. 1940 г. приема правилник, утвърден от МНП (14 февр. 1941). Според правилника от нач. на 1941 г. лихвите на фонда трябва да се използват за подпомагане с облекло и обувки 1–2 бедни ученици с добър успех и примерно поведение. Фондът се управлява от учителския съвет, който разпределя приходите. Средствата се влагат в БЗКБ, клон Търново. На 1 апр. 1942 г. са закупени облигации от БДЗ (1941). Към 1 февр. 1944 г. капиталът на фонда възлиза на 11 584 лв., а към 1 ян. 1949 г. е 13 084 лв. Помощи не са отпускани.
Фондът се закрива през ян. 1950 г.
През 1935 г. Еленка и Данчо Томови учредяват два фонда в памет на починалата си дъщеря Райна (вж. “Райна Данчова Томова” – фонд).

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 104, л. 1–12; а.е. 144, л. 1–3; ДА–В. Търново, ф. 99 к, оп. 1, а.е. 142, л. 49, 52; ф. 750, оп. 2, а.е. 11, л. 1–10. (B. Hиколова)

Тагове

Назад