Енциклопедия Дарителството

“ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХРАНОВ”

“ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХРАНОВ”

Дарители са ГЕОРГИ АТ. ХРАНОВ (неизв.) и НЕГОВАТА СЕСТРА (неизв.).
В памет на покойния им брат Димитър Атанасов Хранов (7 май 1893, София – 13 септ. 1916) на 12 дек. 1941 те даряват на Юридическия факултет на СУ 70 хил. лв. за образуване на фонд “Димитър Атанасов Хранов, Licencié en droit, запасен подпоручик от 41. пехотен полк, убит в Добруджа на 13 септ. 1916 г.”. Желанието им е годишният приход от него да се използва за награда на студент, който редовно е посещавал семинарните упражнения по гражданско право и гражданско съдопроизводство и е предоставил през учебната година писмена работа от тази област, одобрена от съответния професор. Измежду предложените разработки Факултетният съвет да избира кой да получи наградата. В случай че някоя година такава не бъде присъдена, средствата да се капитализират. Ако отличената работа бъде публикувана, да се отбелязва, че е премирана от фонда.
Дарението е прието от АС на 30 дек. 1941 г. В нач. на юни 1943 г. той възлага управлението на фонд “Димитър Атанасов Хранов” на фонд “Цар Борис III”, но запазва самостоятелното му предназначение. На 3 юли с.г. одобрява неговия правилник. През 1951 г. фондът разполага със 108 111 лв. Данни за наградени студенти не са открити.
На 9 февр. 1952 г. капиталът му преминава в държавния бюджет и фондът престава да съществува.

ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 138, л. 1–48; а.е. 152, л. 1–2; ГСУ, Офиц. отдел, 1941/1942. C., 1943, с. 149; ГСУ, Офиц. отдел, 1942/1943, C., 1944, 162–163. Дарителство и дарителски фондации…, Законови актове…, с. 179. (К. Анчова)

Тагове

Назад