Енциклопедия Дарителството

“ДИМИТЪР ГОЧЕВ ВАСИЛЕВСКИ”

“ДИМИТЪР ГОЧЕВ ВАСИЛЕВСКИ”

Дарител е ДИМИТЪР ГОЧЕВ ВАСИЛЕВСКИ (неизв.) – търговец в Пловдив.
На 28 авг. 1941 г. дарява 50 хил. лв. на Народното основно училище в с. Славейно, Смолянско, за образуване на фонд, чиято годишна лихва е предназначена за облекло на крайно бедни ученици. Управлението на фонда се възлага на учителския съвет. Д. Василевски препоръчва, ако се прецени, че е по-благоприятно, да се закупи гора, а годишната рента от нея да се използва за посочените цели. Дарението е прието на 10 окт. 1941 г. С 20 хил. лв. от него са закупени облигации от БДЗ (1923), а останалите 30 хил. лв. са внесени в БЗКБ на срочен влог. На 24 март 1942 г. учителският съвет гласува правилника на фонда, утвърден от МНП на 27 юли с.г.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 35, л. 2–3; а.е. 43, л. 104–110. (K. Aнчова)

Тагове

Назад