Енциклопедия Дарителството

“ДИМИТЪР ИВ. ДАНЧЕВ”

“ДИМИТЪР ИВ. ДАНЧЕВ”

Дарител е ДИМИТЪР ИВ. ДАНЧЕВ (31 ян. 1869 – 31 дек. 1918) – юрист. Роден в Сливен. Получава средно образование в родния град. Завършва право в Женевския университет. Председател на Бургаския окръжен съд, прокурор във Варненския и Русенския апелативен съд и прокурор в Касационния съд. Умира в София.
Завещава 10 хил. лв. на Държавната мъжка гимназия “Фердинанд I” във Варна.
На 24 ноем. 1921 г. със заповед на министъра на просветата се учредява фонд “Димитър Ив. Данчев”. Изработва се правилник, съобразен с волята на дарителя. Според него от лихвите на фонда се дават стипендии на ученици, които имат отличен успех и добро поведение. Капиталът на фонда през 1933 г. е 10 850 лв., а към 11 ноем. 1944 г. – 10 450 лв. От 1932/1933 до 1939/1940 учебна година стипендианти на фонда са: Хр. Янков, Дим. Бечев, Г. Григоров, Ст. Стоянов, М. Гърбев, К. Николов. Стипендиите са между 425 и 850 лв. (годишно). От 1941 до 1944 г. не се отпускат стипендии, но се дават книги като награди.
Последната проверка на средствата на фонда е от 11 ноем. 1944 г. Липсват данни за закриването на фонда.

ДА–Варна, ф. 90 к, оп. 1, а.е. 109, л. 79; Юб. сб. на Варненската м. гимназия…, с. 175. (B. Hиколова)

Тагове

Назад