Енциклопедия Дарителството

“ДИМИТЪР МИРЧЕВ”

“ДИМИТЪР МИРЧЕВ”

Фондът е основан в памет на ДИМИТЪР МИРЧЕВ (23 окт. 1865 – 13 юни 1938) – учител, филолог, фолклорист, деец на националноосвободителното движение на българите в Македония. Роден в Прилеп. Завършва Солунската гимназия и Историко-филологическия факултет на Висшето училище в София (1892). Учителства в Солунската мъжка гимназия (1892–1903). Активно участва в революционното движение на българите в Македония. Член на Революционното братство (1897), член на ЦК на ВМОРО (1901–1903). Съден и заточен по процеса за Солунските атентатори (1903). След амнистията (1908) учителства в Солун, Битоля, Одрин, Търново и Сливен. Автор на учебници по български език и литература и на изследвания върху езика и бита на българите в Македония. Редактор на в. “Македонско слово” (1934). Умира във Вършец.
След смъртта на Д. Мирчев наследниците му даряват 5 хил. лв. за образуване на фонд на негово име при Държавната мъжка гимназия “Добри П. Чинтулов” в Сливен, където Д. Мирчев учителства от 1914 до 1923 г. Волята на дарителите е лихвите на фонда да служат за подпомагане на беден ученик. Фондът се управлява от учителския съвет.
Липсват други данни за фонда.

ДА–Сливен, ф. 93 к, оп. 2, а.е. 16, л. 58; Изток, № 272, 26 май 1940; № 311, 1 юни 1944; Сливенско дело, № 73, 20 юни 1968. (И. Шипчанов, Д. Гоцева)

Тагове

Назад