Енциклопедия Дарителството

“ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ”

“ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ”

Дарител е ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ (ок. 1854 – 7 дек. 1939) – опълченец, чиновник, общински съветник. Роден в Сливен. Кръстен от войводата Хаджи Димитър, той е преследван от турците и затова 16-годишен избягва в Плоещ (Румъния). Участва в Руско-турската война (1877–1878) като куриер в руската Главна квартира. След Освобождението (1878) е надзирател в “Черната джамия”, а по-късно е директор на същия затвор. Дълги години работи като телеграфопощенски чиновник. Общински съветник в София по време на управлението на Ст. Стамболов (1887–1894). Живее и умира в София.
На 5 дек. 1939 г. завещава за културни и благотворителни цели: 1,5 млн. лв. на Сливенската градска община за построяване върху общинска земя на основно училище, което да носи неговото име; по 100 хил. лв. на църквата “Св. Седмочисленици” в София за завършване на сградата ѝ и на църквата “Преображение Господне” в София, кв. Лозенец; по 50 хил. лв. на Института за глухонеми, Института за слепи в София и на Софийското опълченско дружество.
Волята на Д. П. Димитров е, след като се изплатят тези суми, както и тези, предвидени за негови родственици и близки, останалите средства заедно с парите, получени от продажбата на движимите и недвижимите му имоти, да се предадат на МНП за образуване на фонд “Димитър Петров Димитров, родом от Сливен”*. Лихвите от него са предназначени за издръжка на бедни ученици. За изпълнители на завещанието посочва софийския адвокат Кирил Филчев, Йосиф Д. Шишков и Александър П. Салдарев.
Една година след смъртта му изпълнителите на завещанието отчитат, че разполагат с актив от 4,372 млн. лв. на влог на името на Д. П. Димитров в ББК – София, и са получили в рамките на годината 196 хил. лв. от наеми от недвижими имоти, или имат всичко 4,568 млн. лв. От тях на разположение на училищното настоятелство в Сливен се предоставят 1,3 млн. лв. за започналото вече строителство на основно училище. За осъществяване и на останалите клаузи от завещанието те продават на МВРНЗ имот в София, ул. “Юмрукчал”, срещу задължението Министерството в продължение на 3 години да изплати 1,7 млн. лв. От първата вноска 200 хил. лв. са предназначени за училището в Сливен, а 100 хил. лв. – за софийската църква “Св. Седмочисленици”. Така постепенно възнамеряват да изпълнят волята на дарителя. В нач. на 1942 г. превеждат 50 хил. лв. на Държавния институт за глухонеми, с които е учреден фонд “Димитър Петров Димитров” за подпомагане на ученици при института. Дейността на фонда е регламентирана с правилник, приет от учителския съвет на 21 март 1942 г. и утвърден от МНП на 30 март с.г. Управлението му е поверено на учителския съвет, който определя начина на изразходване на средствата. И той решава да закупи ново пиано, от което институтът се нуждае.
Данни за стореното по другите клаузи на завещанието не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 173, л. 1 –17; Изток, № 248, 10 дек. 1939; № 249, 17 дек. 1939. (К. Анчова)

Тагове

Назад