Енциклопедия Дарителството

“ДИМКА И ПАВЕЛ БАЙНОВИ”

“ДИМКА И ПАВЕЛ БАЙНОВИ”

Дарител е ПАВЕЛ БАЙНОВ (неизв. – 2 окт. 1943) – учител, книжар, търговец, индустриалец. Роден в Шумен в семейство на крайно бедни родители. Животът му минава в упорит труд. Създава голямо химическо предприятие за моливи, пластилин, мастила и успява да си осигури добро материално положение. Отзивчив към всички обществени, църковни, училищни проблеми – многократно отделя средства за развитие на просветата в родния си град, за подпомагане на бедни ученици и сираци, за училищни трапезарии и колонии, за Дружеството за борба с туберкулозата и др.
Вероятно ок. 1928 г. дарява 20 хил. лв. за основаване на фонд към Шуменското училищно настоятелство, който да носи името “Павел Байнов”. От лихвите на капитала всяка година да се дава награда на двама бедни, но с добър успех ученици от Първа и Втора шуменска прогимназия. На 2 окт. 1937 г. благодетелят внася още 30 хил. лв. и преименува фонда в “Димка и Павел Байнови”. Желанието му е половината от лихвите да се капитализират, докато капиталът на фонда стане 100 хил. лв., а другата половина да се дава на две бедни деца от цитираните прогимназии. Тъй като даваните от банката лихви са малки, П. Байнов обещава всяка година да допълва сумата, за да могат двете определени за награди деца да получават по 600 лв. На 21 ноем. с.г. училищното настоятелство приема дарението и връчва на дарителя специално изработен благодарствен адрес.
П. Байнов изпълнява обещанието си, като на годишните актове на двете прогимназии осигурява на отличилите се деца награди от по 600 лв. В началото на 1942 г. той увеличава фонда с още 44 хил. лв. и той нараства на 100 360 лв. През май с.г. наградите са вече по 1000 лв. Доволен, че ученичката Зорка Иванова от Втора прогимназия е получила диплома с пълно отличие, щедрият дарител ѝ дава още 2 хил. лв. Такава сума получава и отличник от Първа прогимназия.
На 20 май 1943 г. Павел Байнов предава на училищното настоятелство в Шумен 100 хил. лв. за фонда, с което сумата става над 200 хил. лв. Два месеца след неговата смърт, на 2 дек. с.г., синът му Веселин връчва от името на наследниците два чека на стойност 300 хил. лв. за увеличаване на фонд “Димка и Павел Байнови”, който надвишава 500 хил. лв.
Други данни за фонда не са намерени.
П. Байнов е пръв дарител на ч-ще “Архангел Михаил” в Шумен. Още през 1919 г. изпраща 300 лв., а по-късно (неизв. кога) дарява 50 хил. лв. за основаване на фонд “Руси Н. Скорчев”. С писмо от 9 дек. 1932 г. той изпраща нови 15 хил. лв., приети от редовното годишно събрание на читалището на 26 февр. 1933 г. Съгласно волята на дарителя е учреден фонд “Д-р Тодор Скорчев”, а средствата са внесени в Шуменския клон на БЗБ. След нарастване на капитала до 30 хил. лв. лихвите могат да бъдат използвани ежегодно за закупуване на философски съчинения за библиотеката на читалището. Всяка книга трябва да има печат “Фонд-паметник Д-р Т. Д. Скорчев”, основан от Павел Байнов – 1932 г.”. При тържественото връчване на адреса, с който читалището провъзгласява дарителя за почетен член, неговата съпруга Димка внася 4 хил. лв. за увеличаване на фонда. През 1943 г. П. Байнов прибавя нови 14 хил. лв., с които капиталът достига 50 хил. лв.
Липсват сведения за оползотворяването на средствата на фондовете.

ДА–Шумен, ф. 191 к, оп. 1, а.е. 11, 12; Шуменско слово, № 20, 27 ноем. 1937; Шуменска поща, № 97, 27 дек. 1937 г.; Шуменски общински в-к, № 103, 3 март 1942; № 117, 30 юни 1942; № 161, 13 окт. 1943; № 166, 4 дек. 1943; Лечев, Д. Дарителството в Шуменския край…, 62–63, 184; Народни читалища в Шуменски район през 1856–1944 г. Шумен, 1987. (И. Шипчанов, М. Тодоракова)

Тагове

Назад