Енциклопедия Дарителството

“ДОБРОТО ДЕТЕ”

“ДОБРОТО ДЕТЕ”

Дарител е СИМЕОН, митрополит ВАРНЕНСКО-ПРЕСЛАВСКИ (вж. “Авксентий Велешки” – фонд). Фондът е образуван със заповед на министъра на просветата от 20 март 1926 г. Капиталът му възлиза на 40 хил. лв. и се съхранява на срочен влог в БНБ. Желанието на дарителя е да подпомогне бедните ученици от основните училища във Варна.
Фондът се управлява от МНП и е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”. В края на 1929 г. училищното настоятелство във Варна за пръв път получава 3300 лв. от фонда. До 1941 г. средствата се превеждат почти ежегодно, като постепенно нарастват и достигат 4 хил. лв. През окт. 1944 г. за последен път са отпуснати средства в помощ на бедните ученици. Изразходват се за закупуване на учебни пособия и обувки за децата. Капиталът на фонда се съхранява в ценни книжа и на срочен влог. Към 1 ян. 1931 г. фондът разполага с 67 779 лв.; към 1 ян. 1936 г. – със 75 546 лв.; към 1 ян. 1939 г. – със 79 200 лв.; към 1 ян. 1947 г. – с 94 108 лв.
Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

НА–БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 108, л. 1–5; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 459, л. 30–38.

(P. Стоянова)

Тагове

Назад