Енциклопедия Дарителството

“ДОКТОРИ МАРИЯ И СЪЙКО СЪЕВИ”

“ДОКТОРИ МАРИЯ И СЪЙКО СЪЕВИ”

Дарители са съпрузите МАРИЯ И СЪЙКО СЪЕВИ.
М. СЪЕВА (по баща Шишкова) (7 окт. 1881 – неизв.) – лекар. Родена в Кюстендил. Родителите ѝ са преселници от Македония. Завършва медицина в Монпелие, Франция (1906). Дълги години е училищен лекар в Ловеч.
С. СЪЕВ (20 окт. 1876 – 27 окт. 1933) – лекар, общественик. Роден в с. Сопот, Ловешко. Баща му е убит от турците (14 апр. 1876) и майка му се преселва в Ловеч. С. Съев получава основно образование в Ловеч (1891), а средно – в Софийската класическа гимназия (1894). Завършва медицина в Москва (1903). Работи като лекар в Ловеч, Сливен, Троян. Специализира хирургия в Париж. През 1908 г. е назначен за старши лекар, а по-късно – управител на Ловешката болница. Развива активна обществена дейност. От 1925 до 1933 г. е председател на ч-ще “Наука”. Оглавява много обществени организации и институти.
“Науката на един народ зависи в голяма степен от неговото културно-просветно развитие и обществено съзнание”. Воден от тази мисъл, на 19 апр. 1927 г. д-р С. Съев заедно със съпругата си правят дарение от 10 хил. лв. на ч-ще “Наука”, Ловеч, за образуване на фонд “Доктори Мария и Съйко Съеви”. От лихвите на фонда ежегодно да се купуват книги – художествена литература от български автори. В продължение на 5 години лихвите да се капитализират, докато основният капитал нарасне на 15 хил. лв. Всяка книга от този фонд трябва да носи щемпел “купена от фонда “Доктори Мария и Съйко Съеви”. Ако не се закупят книги, приходите отново да се прибавят към капитала на фонда, но в никакъв случай да не се използват за други цели.
През апр. 1927 г. настоятелството на читалището приема дарението, учредява фонд и поема задължението да изпълнява волята на дарителите.
Към 1 ян. 1931 г. фондът разполага с 14 200 лв. На годишните отчетни събрания на читалището редовно се дава информация за състоянието на паричните фондове, в т.ч. и на фонд “Доктори Мария и Съйко Съеви”.
Липсват данни за закриването на фонда.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 375, л. 53–55; 100 години народно читалище Ловеч. Юб. сб. C., 1970, с. 75. (B. Hиколова)

Тагове

Назад