Енциклопедия Дарителството

“ДОНКА И АТАНАС АТ. БУРОВИ”

“ДОНКА И АТАНАС АТ. БУРОВИ”

Дарител е ДОНКА АТ. БУРОВА* (16 апр. 1840 – 28 апр. 1919) – домакиня, общественичка. Родена в Лясковец. Активно участва в обществения живот на града. Една от създателките и председателка на Женско благотворително д-во “Св. св. Кирил и Методий” в града. Умира в Лясковец.
Завещава на училищата в родния си град 20 хил. лв. Волята ѝ е изпълнена от нейните синове – Атанас, Иларион и Харалампи Атанасови Бурови. На 24 септ. 1919 г. те предоставят сумата на МНП за образуване на фонд “Донка и Атанас Ат. Бурови” на името на своите родители. Той е учреден със заповед на МНП от 23 окт. 1919 г. Чрез Лясковското училищно настоятелство 2/3 от годишната лихва на капитала се дава на бедни ученици, завършили последния клас на класното училище с много добър успех и с примерно поведение. Останалата 1/3 е предназначена за бедни ученици, завършили с отличен успех и с примерно поведение IV отделение на лясковските първоначални училища. Учениците се избират от съответните учителски съвети съвместно с училищното настоятелство и един представител на дарителите – най-стария жив по мъжка линия наследник или негов заместник. Фондът се управлява от МНП.
Към 1 юни 1930 г. капиталът на фонда възлиза на 26 623 лв., към 1 ян. 1942 г. е 44 100 лв., към 1 ян. 1944 г. – 48 хил. лв., към 1 ян. 1948 г. – 56 хил. лв. Лихвите нарастват от 1170 лв. през 1935 г. на 2100 лв. през 1942 г. и редовно се раздават.
Ликвидиран е през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, oп. 4, а.е. 52; а.е. 163; оп. 7, а.е. 89, л. 58; Пашев, Г. Златна книга…, 376–377; Дн. на XXV ОНС, III р.с., 1942, с. 6. (К. Анчова)

Тагове

Назад