Енциклопедия Дарителството

“ДОНКА И СПИРИДОН А. РАЗСУКАНОВИ”

“ДОНКА И СПИРИДОН А. РАЗСУКАНОВИ”

Дарители са съпрузите ДОНКА и СПИРИДОН А. РАЗСУКАНОВИ.
ДОНКА РАЗСУКАНОВА (неизв. – 1918) – домакиня. СПИРИДОН А. РАЗСУКАНОВ (неизв. – 26 септ. 1923) – общински чиновник. Роден в Елена. Образованието си получава в родния град. Певец в църквата в продължение на 22 години, църковен настоятел, касиер.
На 3 март 1907 г. Сп. А. Разсуканов поднася на еленския градски кмет заявление, в което от името на съпругата си Донка и от свое име дарява 1000 зл. лв. за образуване на училищен фонд под наименование “Донка и Спиридон А. Разсуканови”. Желанието му е тези пари да се внесат в кредитно учреждение, а лихвите да се капитализират в продължение на 10 години. След изтичането на този срок половината от лихвите да се раздава ежегодно на бедни ученици от Елена, а другата половина да се прибавя към фонда, ако дотогава той нарасне на 3 хил. лв. Тази сума никога не трябва да се накърнява, а лихвите от нея да се раздават на бедни ученици с добър успех и примерно поведение. Дарението е прието от учителския съвет в присъствието на общинския кмет.
Сумата от 1000 лв. е записана във фондовата книга на Еленското начално училище. Съгласно волята на дарителите ползването на лихвите започва след края на І световна война за закупуване на учебни пособия за бедни ученици.
Сп. А. Разсуканов прави и други благодеяния: подарява на общината нива от 2 дка за дворно място на Еленската държавна болница, внася 500 лв. за църквата “Рождество на Пресвета Богородица”. Като признание за заслугите му църковното настоятелство го обявява за “благодетел на църквата” (15 март 1919).
За добротата, благодеянията и обществената дейност на Донка и Спиридон А. Разсуканови признателните еленчани ги погребват в двора на църквата “Рождество на Пресвета Богородица” и издигат паметник с ликовете им.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 58, л. 67–68. (И. Шипчанов)

Тагове

Назад