Енциклопедия Дарителството

“ДОЙЧО РАШКОВ”

“ДОЙЧО РАШКОВ”

Дарител е ДОЙЧО РАШКОВ ЛИЧЕВ (неизв. – 17 апр. 1939) – жител на София. В завещанието си, направено на 31 дек. 1927 г., той оставя всичките движими и недвижими имоти на своята съпруга Ирина Рашкова. Желанието му е тя да подари на Св. синод 1/5 от цялото имущество. С тези средства да се образува фонд, чиито приходи да се използват за благотворителни цели.
През 1940–1941 г. И. Рашкова подава няколко заявления до Св. синод, който на 13 септ. 1941 г. отговаря, че приема дарението. Въпреки това фонд не е учреден. По време на бомбардировките на София през апр. 1944 г. къщата на дарителя, която е част от имота, е разрушена. Фондът се образува едва в нач. на 1945 г., когато И. Рашкова внася сумата от 100 хил. лв. Управлява се от Св. синод. Годишните приходи възлизат на 3100–5660 лв. и се натрупват върху капитала.
Липсват други данни за фонда и благотворителната му дейност.

ЦДА, ф. 791 к, оп. 1, а.е. 163, л. 104–107; а.е. 229, л. 53–54. (P. Стоянова)

Тагове

Назад