Енциклопедия Дарителството

“ДРАГА И ИВАН ХАДЖИРАЧЕВИ”

“ДРАГА И ИВАН ХАДЖИРАЧЕВИ”

Дарители са съпрузите ДРАГА и ИВАН ХАДЖИРАЧЕВИ (Х. РАЧЕВИ).
ДРАГА ХАДЖИРАЧЕВА (1867 – неизв.) – общественичка. Родена в Самоков, но живее в Русия още от дете. Участва в различни благотворителни дружества в Петербург и подпомага морално и материално много българи. Завърнала се в България (1905), разгръща широка филантропична и просветна дейност. По време на Балканските войни (1912–1913) се грижи за ранените и болните войници и офицери. Началник на клона на държавната болница в Плевен, а след това ръководи медицинските сестри в София. Директорка на сиропиталището в Плевен, но през 1921 г. се оттегля поради влошено здраве.
ИВАН ХАДЖИРАЧЕВ (1868 – 15 дек. 1915) – адвокат, общественик. Роден в Горна Оряховица. Завършва Самоковската духовна семинария и Юридическия факултет в Петербург. Доброволец в Сръбско-българската война (1885). Редактор на в. “Познай себе си”. Окръжен управител, народен представител, член на УС на банка “Напредък” в Плевен. Умира в Плевен.
На 17 апр. 1915 г. Драга и Иван Хаджирачеви внасят в банка “Напредък” – Плевен, 200 акции от плевенското АД “Сила”. С писмо до управителя на банката се разпореждат, докато са живи, притежаваните от тях 200 акции от същата банка заедно с 200 акции от АД “Сила” да се оставят на съхранение, като им се изплащат купоните за текущата година. Тяхната воля е след смъртта им тези 400 акции да се дадат на училища и дружества в Плевен и Горна Оряховица. За Плевен те отделят 150 акции от банка “Напредък” и 125 акции от АД “Сила”, които разпределят между Мъжката и Девическата гимназия, Мъжката и Девическата прогимназия, основните училища, Женското благотворително д-во “Пробуждане” за безплатни ученически трапезарии, Градската библиотека при д-во “Съгласие”, д-во “Червен кръст”, Дружество за борба с туберкулозата и д-во “Пантелеймон”. За Горнооряховските гимназия и прогимназия, основните училища, ч-ще “Напредък” и Женското благотворително дружество оставят 50 акции от банка “Напредък” и 125 акции от АД “Сила”.
Неотчуждаеми, тези акции стават собственост на посочените училища и дружества още от същия ден – 17 апр. 1915 г. С тях следва да се образува фонд “Драга и Иван Хаджирачеви”. След смъртта на дарителите годишният приход от тях е предназначен за подпомагане на бедните ученици от тези училища и за постигане уставните цели на дружествата. В случай че АД “Сила” или банка “Напредък” пристъпят към ликвидация, получената от акциите сума се внася на влог в държавна банка, като годишната лихва се използва за същите цели, а капиталът остава неприкосновен. Ако пък някое от посочените училища и дружества престане да съществува, неговият капитал преминава на разположение на гимназиите в съответния град. Предвижда се с приходите на Горнооряховските гимназия и прогимназия да се субсидират децата на покойния техен родственик Ламби Хаджирачев, докато завършат образованието си.
Семейство Хаджирачеви завещават къщата си в Плевен на сиропиталище “Ясли” в града, а богатата си библиотека – на библиотеката при д-во “Съгласие”. През 1918 г. къщата е продадена за 156 хил. лв. и сумата е внесена в БЗБ като фонд “Драга и Иван Хаджирачеви”. Останала вдовица, за да увеличи фонда, Драга Хаджирачева продава свои скъпоценности и внася в банка “Напредък” още 100 хил. лв., от които, докато е жива, да ползва само лихвите.
Всички тези дарения са оценени на твърде внушителна за времето сума. Само стойността на една акция се преценява на няколкостотин лева. Впоследствие, поради лошото управление на банка “Напредък”, те рязко се обезценяват. В началото на 30-те години служители на МНП с тревога констатират, че капиталът е почти унищожен, а Драга Хаджирачева мизерства.
Освен това двамата съпрузи даряват 30 акции – 15 от банка “Напредък” и 15 от АД “Сила”, на Горнооряховската община за създаване на фонд “Рачо Хаджирачев” на името на бащата на Иван Хаджирачев, приходите от който отново са за подпомагане на бедни деца в града.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 756, л. 24–30; оп. 4, а.е. 168, л. 1–2; Пашев, Г. Златна книга…, 108–112. (K. Aнчова)

Тагове

Назад