Енциклопедия Дарителството

“ДЯДО ДОБРИ”

“ДЯДО ДОБРИ”

Дарител е СИМЕОН, митрополит ВАРНЕНСКО-ПРЕСЛАВСКИ (вж. “Авксентий Велешки” – фонд). Загрижен за просветното състояние на епархията си, митрополит Симеон предоставя 30 хил. лв. на общинското управление на Преслав. Дарението е в памет на виден жител на града, живял през Възраждането – дядо Добри. Желанието му е да се образува фонд, от който ежегодно да се предоставя награда на ученик от последния клас на прогимназията с отличен успех и примерно поведение. Поставят се изисквания към кандидатите да са българи и с православно вероизповедание. Изборът се прави от учителския съвет на училището.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на Преславския градски общински съвет от 23 септ. 1935 г. По волята на митрополит Симеон името му се запазва в тайна. Фондът се управлява от общинския съвет.
Липсват други данни за фонда и за наградите, отпускани от него.

НА–БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 118. (P. Стоянова)

Тагове

Назад