Енциклопедия Дарителството

“ГЕНЕРАЛ ИВАН ПАШИНОВ”

“ГЕНЕРАЛ ИВАН ПАШИНОВ”

Дарител е ИВАН ПАРАШКЕВОВ ПАШИНОВ (5 ян. 1862 – 8 май 1938) – военен деец, общественик, генерал-майор. Роден в Свищов. Завършва Военното училище в София (1883) и получава назначение в 11. пехотна орханийска дружина. Участва в Сръбско-българската война (1885). По-късно служи в Търновски, Ловчански, Бдински и Пловдивски пехотен полк. Преминава и през щабовете на 1. софийска и 2. пехотна тракийска дивизия. От 1911 г. командва 23. пехотен шипченски полк и с него участва в двете Балкански войни (1912–1913). В нач. на I световна война (1914–1916) предвожда 2. бригада от тунджанската дивизия и 2. бригада от беломорската дивизия. От 1917 г. е на Дунавския и Серския фронт, а краят на войната го заварва началник на 10. беломорска дивизионна област.
След 33-годишна военна служба ген.-майор Ив. Пашинов минава в запаса. Като гражданин достойно изпълнява своя дълг към родината. Написва “История на 23. пехотен шипченски полк” в 3 тома. На 15 ноем. 1934 г. той подарява ръкописа на III том на 8. допълняюща дружина, която е на гарнизон в град Казанлък на мястото на разформирования 23. пехотен шипченски полк съгласно с военните клаузи на Ньойския договор. Желанието му е дружината да го издаде в не по-малко от 2 хил. екземпляра, от които за него да останат 50 екземпляра, а останалите да пласира, както намери за добре. Задължава дружината с приходите от продажбата на третия том на историята да образува фонд “Генерал Иван Пашинов”, като внася парите на срочен влог в БНБ. По-късно, когато капиталът достигне 100 хил. лв., от лихвите да се раздават ежегодно награди на най-добрите войници по строева, стрелкова и бойна подготовка, от всеки набор по двама в дружината и школната рота. Ако в бъдеще се наложи да се преиздаде историята, това да извърши пак 8. допълняюща дружина или 23. пехотен шипченски полк, ако се възстанови. Получените чисти печалби да се прибавят към същия фонд и послужат за същата цел, а броят на наградените да се увеличи двойно. Генералът уточнява, че в случай на отпадане на ограниченията на военните клаузи на Ньойския договор и възстановяване на 23. пехотен шипченски полк, образуваният фонд да се прехвърли от 8. допълняюща дружина върху него, с всички права и задължения, обозначени в неговото завещание.
Командването на 8. допълняюща дружина учредява фонд през 1937 г., когато излиза третият том от печат и започва да се продава. През юни 1939 г. дружината се разформирова и на нейно място се възстановява 23. пехотен шипченски полк, който приема от нея образувания фонд. Съгласно волята на дарителя, полкът управлява фонда и докато е на гарнизон в Казанлък, прилага неговите клаузи.
От 1947 г. поради организационна промяна в армията, данните за ползването на фонда се прекъсват.

Нар. отбрана, № 1247, 9 окт. 1925; Пашинов, И. Военна история на 23-ти пехотен шипченски полк. T. 3. С., 1937, с. 11; Бълг. армия, № 13761, 14 юли 1995.

(И. Шипчанов)

Тагове

Назад