Енциклопедия Дарителството

“ГЕНКО П. ШОЙЛЕКОВ”

“ГЕНКО П. ШОЙЛЕКОВ”

Дарител е ГЕНКО П. ШОЙЛЕКОВ (1855 – 23 май 1918). Роден в Клисура. Като стипендиант на Добродетелна дружина следва земеделски науки в Табор (Чехия), Клостернойбург и Виена (Австрия). В края на 1880 г. се завръща в България и основава в с. Горна баня, Софийско, голям чифлик, който става модерно показно земеделско стопанство. Участва в Първото земеделско-промишлено изложение в Пловдив (1892). Умира в София.*
На 21 май 1918 г. Г. Шойлеков изпраща телеграма до кмета на Клисура, че е внесъл в Софийския клон на БНБ 100 хил. лв. в облигации от БДЗ (1914 и 1923 г.), за да се образува фонд на негово име. С това дарение той изразява обичта си към своите съграждани и желанието си да подобри хигиенното състояние на града.
В отговор на благотворителния жест, в Клисура се свиква събрание на представители на общината и на културните дружества и учители. Те приемат дарението и решават да провъзгласят Г. П. Шойлеков за почетен гражданин и почетен член (заедно със съпругата му г-жа Невена Шойлекова) на всички дружества; едната от главните улици да носи неговото име, а портретите на семейство Шойлекови да красят салоните на всички дружества.
Фондът се управлява от МНП и влиза в състава на обединения фонд “Завещатели и дарители”. Тъй като Г. П. Шойлеков не успява да напише завещание и да определи начина, по който да се използват средствата на фонда, те остават за капитализиране. През 1930 г. капиталът нараства на 124 хил. лв., а през 1937 г. – на 317 хил. лв. Вероятно клисурци не проявяват достатъчно интерес към съдбата на дарението и това кара карловския околийски лекар д-р Г. Кьосев да постави въпроса за оползотворяването на фонда пред областния лекар и пред главния лекар на Дирекцията на народното здраве. Консултирано е мнението и на съпругата на дарителя, Невена (понастоящем Н. ген. о.з. Сава Савова), която тълкува желанието на Г. П. Шойлеков така: да се построят здравна станция и амбулатория, като се отдели специално внимание на отделението за бременни, родилки и деца, стаи за лекари и акушерки и т.н.
След предприетите енергични мерки на медицинските власти от Пловдивска област и МНП, Главната дирекция на обществените сгради, пътищата и благоустройството е натоварена с изработването на плановете и тръжните книжа. През пролетта на 1939 г. Клисурското градско общинско управление започва строежа на здравната станция за сметка на благотворителния фонд “Генко П. Шойлеков”. Технически ръководител е арх. Светослав Грозев. Според плановете постройката възлиза на 650 хил. лв. Строежът се извършва по стопански начин. До есента на с.г. е издигнат първият етаж. През окт. 1939 г. кметството настоява за допълнителни 100 хил. лв. за закупуване на строителни материали, за да продължат работите и се покрие сградата. През юли 1940 г. МФ разрешава на МНП да изразходва от бюджета на фонд “Завещатели и дарители” за 1940 г. сумата 200 хил. лв. С тях се завършва грубият строеж на здравната станция и така се изпълнява волята на дарителя. В края на 1940 г. остават 659 лв., прехвърлени във фонд “Пиротски българи”.
Фондът е закрит.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 460, л. 187–194; оп. 7, а.е. 3, л. 1–46. (В. Николова)

Тагове

Назад