Енциклопедия Дарителството

“ГЕОРГИ И ЕЛЕНА КИРКОВИ”

“ГЕОРГИ И ЕЛЕНА КИРКОВИ”

Дарител е ГЕОРГИ ЯКОВЛЕВ КИРКОВ (24 апр. 1848 – 11 апр. 1929) – математик, картограф. Дописен и редовен член на БКД (1881). Роден в Плевен. Учи в родния си град при Емануил Васкидович и Георги Владикин. Следва в американския колеж в Пловдив и богословското училище в Сърбия. Завършва със сребърен медал гимназията в гр. Николаев, Русия, а през 1876 г. – Физико-математическия факултет на Новоросийския университет в Одеса. Работи като преподавател по математика и физика в гимназията на Симферопол (1876–1878). След Освобождението (1878) е председател на Софийския окръжен съд и народен представител в УНС (1879). Участва в изработването на българската конституция (1879). Избран е за главен библиотекар, директор на Народната библиотека и главен инспектор по математика при МНП за средните учебни заведения (1880). Специализира графично и печатарско дело в Австрия и Германия. Директор на Държавната печатница и на Картографския институт (1885–1901). Автор и преводач на учебници. Умира в София.
На 9 февр. 1927 г. Г. Кирков завещава 300 хил. лв. на БАН за образуване на фонд, който да носи неговото и на съпругата му име – Елена Стефанова Киркова (1855 – 2 юли 1943). Волята на дарителя е лихвите да се предават на всеки 6 месеца на съпругата му, а след нейната смърт сумата да остане на разположение на БАН. Лихвите от фонда да се дават “като възнаграждение на оня беден българин, който изнамери някакво изобретение, което Академията ще намери най-полезно и хуманитарно”, за да може изобретателят да го реализира, а част от сумата да употреби за издаването на съчинението му по математика, наречено “Начала геометрической алгебри”. Получената печалба от издаденото съчинение да бъде добавена към капитала на фонда. По редица причини такова съчинение не се издава.
Фондът се образува през 1930 г. с решение на УС на БАН и се управлява от него. До 1943 г. съгласно завещанието на дарителя лихвите от фонда се предават на неговата съпруга. Към 1 ян. 1943 г. капиталът му възлиза на 323 060 лв., към 1 ян. 1947 г. – на 339 004 лв.
Последните данни за фонда са от 1951 г., когато сумата е 361 099 лв.

НА–БАН, ф. 1 к, oп. 2, а.е. 1143, л. 1–33; БИА–НБКМ, ф. 113, а.е. 65, л. 12–5.

(Ц. Величкова)

Тагове

Назад