Енциклопедия Дарителството

“ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОДОРОВ”

“ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОДОРОВ”

Дарител е ИВАН СПИРИДОНОВ ТОДОРОВ (26 авг. 1865 – неизв.) – лекар. Роден в с. Преслав, Русия. Живее и работи в Русе. Член на Българския лекарски съюз. Награждаван с орден за гражданска заслуга IV степен.
Фондът е образуван в памет и носи името на сина на дарителя Георги Иванов Тодоров (16 юли 1899 – 1924). Роден в Ловеч. През 1918 г. завършва гимназия в Русе. Следва инженерство в Грац, Австрия.
С писмо от 7 март 1938 г. дарителят уведомява учителския съвет на Мъжката гимназия “Княз Борис” в Русе за желанието си да направи дарение в размер на 10 хил. лв. Намерението му е с годишните лихви на капитала да се подпомагат бедни, отлични ученици.
Фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 24 март 1938 г. и се управлява от него в съответствие с волята на дарителя. Изработен е правилник, а капиталът е вложен в ценни книжа и остава на съхранение в Русенския клон на БНБ. Годишните приходи са ок. 500 лв.
Липсват други данни за фонда и предоставените от него помощи.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 135, л. 29, 33, 43; оп. 7, а.е. 121, л. 42–43. (P. Стоянова)

Тагове

Назад