Енциклопедия Дарителството

“ГЕОРГИ ЯНКОВ ГЮЛАМИЛА”

“ГЕОРГИ ЯНКОВ ГЮЛАМИЛА”

Дарител е ГЕОРГИ ЯНКОВ ГЮЛАМИЛА (неизв. – 27 окт. 1928). Роден в с. Гопеш, Битолско. По-голямата част от живота си прекарва в София, където умира.
В завещанието си от 4 авг. 1918 г. дарителят предвижда клауза, според която МНП трябва да получи 50 хил. лв. Желанието му е с този капитал да се образува фонд на негово име, от чиито доходи да се предоставят стипендии на бедни и трудолюбиви младежи, родом от София, за обучението им по медицина в България или в чужбина.
Изпълнението на последната му воля се забавя дълго поради спорове между наследниците. За да ги принуди да внесат завещаната сума, МНП завежда иск срещу тях. Фондът е образуван със заповед на МНП от 22 ян. 1936 г. и е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Управлява се от МНП. Основният му капитал възлиза на 50 хил. лв.
Поради голямото забавяне годишните приходи са недостатъчни за изпълнение на волята на дарителя и фондът е оставен за капитализиране. Намеренията на Министерството са да изчака, докато доходите позволят да се издържат двама стипендианти медици в София или един в чужбина. Средствата са вложени в ценни книжа и капиталът нараства, като към 1 ян. 1939 г. възлиза на 88 150 лв., към 1 ян. 1944 г. – на 104 700 лв., към 1 ян. 1947 г. – на 146 700 лв. През цялото време на съществуването на фонда годишните лихви се капитализират или с тях се закупуват ценни книжа.
Закрит е през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 155; а.е. 450, л. 279–285; оп. 7, а.е. 54; Дарителство и дарителски фондации…. Законови актове…, с. 148. (P. Стоянова)

Тагове

Назад