Енциклопедия Дарителството

“ГЕОРГИ ЗОЛОТОВИЧ”

“ГЕОРГИ ЗОЛОТОВИЧ”

Дарител е ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗОЛОТОВИЧ (1799 – 31 юли 1881) – търговец и общественик. Роден в Калофер. Учи в Карлово при Райно Попович и в Пловдив. Гимназиално образование получава в Кидония (Айвалик), Мала Азия (1821 ). Писар в Търновската кантора на Кондохулос в Цариград, по-късно служител в кантората на Евстатий и Стефан Мутеви в Пловдив и Одеса. От 1835 г. е търговец на жито в Цариград. Участва в църковнонационалната борба. Член на Българската община в Цариград. Щедро подпомага училища, читалища, църкви и др. От 1877 г. е в Монпелие, Франция, където умира.
Чрез свое завещание от 21 авг. 1879 г. Г. Золотович оставя на съгражданите си сумата 16 544 лв. Неговата воля е от годишните приходи на завещания капитал да се отпускат стипендии на бедни ученици от Калофер, които да продължат образованието си в Пловдивската мъжка гимназия.
Няколко години след смъртта на Г. Золотович се извършват формалности по прехвърлянето на имуществото му от Монпелие в София и по уреждането на завещанието. През 1899 г. към завещаните 16 544 лв. е прибавена сумата 456 лв. от Димитър Золотович (брат) и е създаден фонд “Георги Золотович” на обща стойност 17 хил. лв. Управлява се от МНП. Изпълнител на завещанието е Димитър Золотович.
Капиталът на фонда е внесен в БНБ. Към 1 ян. 1900 г. той е 17 хил. лв. Годишният приход за периода 1900–1906 г. възлиза на 1020 лв. През 1927 г. капиталът нараства на 20 608 лв. с годишен приход от 1700 лв. Към 1 ян. 1938 г. той е 85 600 лв. (в ценни книжа и текущи сметки), с годишен приход 5100 лв., 1939 г. – 91 810 лв., с годишен приход ок. 5 хил. лв., а през 1948 г. е 138 500 лв., с приход ок. 8 хил. лв.
Приходите на фонда редовно се внасят в Калоферското градско общинско управление за издръжка на училищата.
През 1948 г. фондът е закрит с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 396, 472; Велев, С. Златна книга…, 448–450; Начов, Н. Калофер …, 382–386; БВИ, с. 250. (Е. Харбова)

Тагове

Назад