Енциклопедия Дарителството

“ГЕОРГИЦА И МИХАИЛ П. ДОДОВИ”

“ГЕОРГИЦА И МИХАИЛ П. ДОДОВИ”

Дарители са НИКОЛА МИХАЙЛОВ (2 февр. 1880, София – неизв.), словослагател, деец на “Юнак” и АНА К. НОНЧЕВА (неизв.) от София.
За увековечаване паметта на покойните им родители Георгица и Михаил П. Додови, на 24 ян. 1931 г. те даряват 100 хил. лв. за образуване на фонд на тяхно име при МНП. Волята им е след 10 г. от основаването му лихвите да се използват за специализация на млади и способни лекари в областта на лечението на “артериосклерозата и ставичния ревматизъм”, от които е страдала тяхната майка, а ако няма желаещи, тогава – по бъбречни и сърдечни болести. Със заповед на МНП от 28 ян. 1931 г. фондът е учреден. Към 1 ян. 1939 г. капиталът му възлиза на 150 420 лв., а към 1 ян. 1944 г. – на 220 хил. лв. Разходи по него не са правени.
Фондът е закрит през 1948 г., когато средствата от фонд “Завещатели и дарители” при МНП се вливат в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 157; оп. 7, а.е. 89, л. 63, 456. (К. Анчова)

Тагове

Назад