Енциклопедия Дарителството

“ГЕРЧО ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ”

“ГЕРЧО ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ”

Дарител е ГЕРЧО ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ (вж. “Герчо и Райна Бъчварови” – фондация).
Със завещание от 18 и 20 авг. 1938 г. той дарява осигуровките си за живот за ок. 90 хил. лв. на началните у-ща “Св. Кирил” и “Илия Р. Блъсков” в Шумен за създаване на фонд на негово име, който да служи за подпомагане с дрехи и обуща на бедни и нуждаещи се деца от тези училища. За постигане на целта на фонда следва да се изразходват 2/3 от лихвите, а останалата 1/3 да се капитализира. Управлението на фонда се поверява на учителските съвети на двете училища, а върховният контрол се възлага на ефорията на фондация “Герчо и Райна Бъчварови”. Поради усложнения с останалите клаузи на завещанието дарението е прието от Шуменското училищно настоятелство няколко години по-късно и фондът е създаден на 25 окт. 1943 г.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 153, л. 1–50; Шуменски общински вести, № 163, 5 ноем. 1943. (К. Анчова)

Тагове

Назад