Енциклопедия Дарителството

“ГЕЦО АНГЕЛОВ”

“ГЕЦО АНГЕЛОВ”

Дарител е ГЕЦО ПАРАШКЕВОВ АНГЕЛОВ (10 апр. 1842 или 1844 – неизв.). Роден в Русе. Участва като опълченец в Руско-турската освободителна война (1877–1878). Награждаван с Георгиевски кръст за храброст, с ордени за гражданска заслуга и за храброст.
През 1932 г. прави дарение на Мъжката гимназия “Княз Борис” в Русе на стойност 10 хил. лв. Желанието му е от годишните лихви на капитала да се дава награда на завършилия с най-добър успех и поведение беден ученик. Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 9 юли 1932 г. Управлява се от учителския съвет съгласно волята на дарителя и по специално изработен правилник. Средствата са вложени в ДЦК, а годишните приходи от тях (ок. 600 лв.) се отпускат на бедни ученици на гимназията.
Липсват други данни за фонда и помощите, предоставяни от него.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 135, л. 50–54, 66; оп. 7, а.е. 121, л. 40–41. (P. Стоянова)

Тагове

Назад