Енциклопедия Дарителството

“ГАТЮ МИНЧЕВ АНКОВ”

“ГАТЮ МИНЧЕВ АНКОВ”

Дарител е ГАТЮ МИНЧЕВ АНКОВ (неизв.). Роден е в с. Боженци, Габровска околия. Живее във Варна.
В завещание от 20 окт. 1883 г. той определя 50 турски лири да се вложат в БНБ – София, за капитализиране в продължение на 50 години, след което от лихвите на натрупания капитал да се поддържа един ученик от родното му село, за да получи образование в индустриално училище в чужбина или у нас. На 16 юни 1884 г. сумата е внесена в банката, а при МНП е образуван фонд на името на завещателя. Към 31 дек. 1928 г. неговият капитал възлиза на 17 604 лв., към 1 ян. 1933 г. – 32 464 лв., към 1 ян. 1939 г. – 82 243 лв., към 1 ян. 1944 г. – 105 067 лв., а към 1 ян. 1948 г. – 140 хил. лв. През 1933 г. изтича 50-годишният срок за капитализиране на лихвите. Тъй като чистият годишен приход е само 1530 лв., а през 1939 г. – 5201 лв., той се оказва недостатъчен за издръжката на ученик в България, а още по-малко в чужбина. Поради това капитализирането продължава. До края на съществуването на фонда приходите остават неоползотворени.
Фондът е закрит през 1948 г., когато средствата от фонда “Завещатели и дарители” при МНП са включени в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 159, л. 1–3; а.е. 392, л. 1–33; Дн. нa XXV OHC, ІІІ p.c., 1942, с. 6; Велев, С. Златна книга…, с. 466. (K. Aнчова)

Тагове

Назад