Енциклопедия Дарителството

“ГАВРИЛ АНГЕЛОВ”

“ГАВРИЛ АНГЕЛОВ”

Дарител е ГАВРИЛ АНГЕЛОВ (1849 – 26 юли 1922) – търговец. Роден в Свищов. До Освобождението, заедно с братя Тодорови, се занимава с търговия на сол и катран. След Освобождението (1878) е търговец на храни, първоначално в съдружие, а след това самостоятелно. През 1898 г. по здравословни причини напуска търговията и заживява от доходите си. Дългогодишен общински съветник в Свищов, той милее за просветата и развитието на града. Остава без деца и дарява големи движими и недвижими имоти в полза на съгражданите си, за “да си спомнят с добро името му”.
Определя за изпълнители на завещанието (15 ян. 1920) свищовския градски кмет, архиерейския наместник и директора на класните училища. Съгласно волята на дарителя, след като продадат оставените имоти и облигациите, парите да се внесат в БЗБ и с тях да се образува фонд “Гаврил Ангелов” в полза на свищовските класни училища. Докато съпругата му Евлампия е жива, лихвите да се изплащат на нея, а след смъртта ѝ кметът трябва да предава лихвите на директорите на класните училища. Той, заедно с учителския съвет, може да се разпорежда, след като се съобрази с условията, посочени в завещанието, а именно: два пъти в годината да се купуват дрехи, обувки и учебници на бедни ученици от I и II клас на стойност 200 лв. и от III и IV клас – за 250 лв. Броят на учениците зависи от приходите на капитала. В края на всяка учебна година учителският съвет трябва да прави писмен отчет пред свищовския общински съвет за приходите на фонда и разходите, направени за един ученик. След одобряването на отчета, той да се публикува в местните (или софийските) вестници.
След като изпълнителите на завещанието изплащат сумите, които се полагат на роднините и съпругата на дарителя, остават 143 160 лв. (в ценни книжа и пари).
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1,а.е. 769, л. 247–248; Пашев, Г. Златна книга…, 146–149.

(B. Hиколова)

Тагове

Назад