Енциклопедия Дарителството

“ГЛАДСТОН”

“ГЛАДСТОН”

По случай 100 години от раждането на Уилям Гладстон (1809–1898) – английски държавник, защитил пред световното обществено мнение българите след потушаването на Априлското въстание (“Българските ужаси и Източния въпрос”, “Уроци по клане”), българското правителство решава в знак на признателност да изпрати парламентарна делегация, която на 16 дек. 1909 г. да положи венец на гроба му. По инициатива на МВР от общините са събрани доброволни дарения в размер на 14 146 лв. От тях 5991 лв. са изразходвани за венец, а останалите по решение на МС от 25 март 1910 г. са предадени на МНП за образуване на фонд за стипендии на бедни ученици. Фондът е учреден със заповед на МНП от 9 апр. 1912 г. За увековечаване паметта на Гладстон фондът е наречен на негово име. Началният му капитал е 7941 лв. Предназначението му е, когато достигне 10 хил. лв., годишните лихви да служат за подпомагане на бедни, прилежни ученици от Трета софийска мъжка гимназия “У. Гладстон”. Към 1 юли 1927 г. капиталът на фонда възлиза на 11 772 лв. Единствените данни, които са открити за неговото използване, са от 1946 г., когато по решение на учителския съвет са изплатени 2800 лв. на двама ученици от гимназията.
Най-вероятно фондът е закрит през 1948 г., когато средствата от фонд “Завещатели и дарители” при МНП се вливат в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 162, л. 1–5; а.е. 52, л. 2; Пашев, Г. Златна книга…, 411–412. (K. Aнчова)

Тагове

Назад