Енциклопедия Дарителството

“ХАДЖИ ХРИСТО МАТЕВ”

“ХАДЖИ ХРИСТО МАТЕВ”

Дарител е хаджи Христо Матев (1853–1911) – търговец. Роден в с. Боженци, Габровско.
Останал без наследници, той завещава 6 хил. лв. за образуване на фонд на свое име. Неговата воля е лихвите да се разпределят поравно между Априлов­ската мъжка прогимназия в Габрово и първоначалното училище в родното му село, за да служат за подпомагане на бедни ученици. Неговата съпруга Йорданка Хаджихристова Матева изпълнява завета. Има данни, че от 1933 г. до 1942 г. годишните лихви в размер между 600 и 2500 лв. за всяко от посочените училища редовно се превеждат. Първоначалното училище в Боженци ги използва главно за дрехи и обувки, а Априловската мъжка прогимназия раздава по 100 лв. на нуждаещите се ученици.
Хаджи Хр. Матев завещава 3 хил. лв. на Инвалидния дом в Габрово и 500 лв. на църквата в Боженци, където е бил църковен настоятел.
Други данни за фонда и останалите дарения не са установени.

К. Анчова

Назад