Енциклопедия Дарителството

“ХРИСТО СПАСОВ” – ФОНД

“ХРИСТО СПАСОВ” – ФОНД

Дарител е Христо Спасов (17 март 1864 г. – неизв.) – ветеринарен лекар. Роден в с. Катунско конаре (дн. към Ягодово), Асеновградско. Живее в Стара Загора.
През 1943 г. Хр. Спасов дарява 250 хил. лв. за образуване на фонд на негово име към МНП, от лихвите на който да се подпомага основното училище в родното му село. С писмо от 5 апр. 1943 г. той уведомява областния училищен инспектор в Стара Загора за желанието си по този начин да увековечи паметта на своя род. “Знам – пише той – като човек съм гостенин на земята майка и вече чувствувам, че дните на моя земен живот са съкратени, очаквам да бъда повикан от родителите и близки мои починали”. Желанието му е неговият портрет и този на покойния му баща Спас Динов да се поставят на видно място в основното училище в с. Ягодово, а след смъртта му ежегодно да се извършва панихида в тяхна памет.
Дарената сума е внесена чрез областния училищен инспектор в Старозагорския клон на БНБ на 16 апр. 1943 г. Фондът е основан със заповед на МНП от 27 апр. 1943 г. Съгласно волята на дарителя, приходите от капитала ежегодно трябва да се превеждат на основното училище в с. Ягодово и да се използват за закупуване на помагала, дрехи, обувки и учебни пособия на бедни и трудолюбиви деца, както и за храна за бедни ученици. Разходването и отчитането на средствата се извършва с решение на Учителския съвет.

М. Тодоракова

Назад