Енциклопедия Дарителството

“ИКОНОМ ИВАН К. РАДОВ”

“ИКОНОМ ИВАН К. РАДОВ”

Дарител е СИМЕОН, митрополит ВАРНЕНСКО-ПРЕСЛАВСКИ (вж. “Авксентий Велешки” – фонд).
Фондът е създаден в памет на Иван Костадинов Радов (18 юли 1844 – 1 или 14 май 1912) – учител, обществено-политически деец. Роден в гр. Ени Пазар (дн. Нови пазар). Получава образование в родния си град и в Шумен. Учителства в Ени Пазар (1861–1863, 1864–1876), където въвежда ланкастерската и звучната метода на обучение. С активното му участие в града е открито ч-щето “Св. Димитър”. Дописник на възрожденски вестници, автор на литературни съчинения. Включва се в борбата за църковна независимост. Участва в подготовката на Старозагорското въстание (1875). На 29 май 1876 г. по настояване и препоръка на митрополит Симеон е ръкоположен за свещеник и изпратен в Провадия. Тук става председател на църковно-училищната община. След Освобождението (1878) се включва в обществено-политическия живот. Депутат във II ВНС (1881), във II и IV ОНС. Протосингел на Варненско-Преславската митрополия (от 1894). Инициатор за образуването на свещеническото братство “Св. Борис”, член на Археологическото дружество във Варна. За заслугите си като учител, свещеник и общественик е награден с “Народен орден за гражданска заслуга” (1896).
Фондът е образуван със заповед на МНП от 28 юли 1930 г. Сумата е внесена на срочен влог и възлиза на 30 хил. лв. Желанието на митрополит Симеон е годишните лихви от капитала да се превеждат на училищното настоятелство в Провадия и да се изразходват за набавяне на обувки и учебни пособия за бедни ученици от основните училища в града.
Управлява се от МНП и е включен във фонд “Завещатели и дарители”. През 1932 г. на българските училища в Провадия за пръв път са преведени 1500 лв. от фонда. Приходите от капитала се отпускат на училищното настоятелство и през 1933–1936, 1938–1940, 1943 г. сумите са между 500 и 3 хил. лв. Изразходват се главно за покупка на обувки за децата. През 1937, 1941–1942, 1944–1948 г. се натрупват приходи от основния капитал. След 1936 г. средствата на фонда са вложени в ДЦК. Капиталът нараства и към 1 ян. 1936 г. възлиза на 33 454 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 41 100 лв., към 1 ян. 1948 г. – на 80 044 лв.
Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

НА–БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 110, л. 7; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 54, л. 1–6; а.е. 203; а.е. 483, л. 32–38; БВИ, с. 561. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад