Енциклопедия Дарителството

“ИЛАРИОН MAKAPИОПОЛСКИ”

“ИЛАРИОН MAKAPИОПОЛСКИ”

Дарител е СИМЕОН, митрополит ВАРНЕНСКО-ПРЕСЛАВСКИ (вж. “Авксентий Велешки”–фонд). Фондът е в памет и на името на Иларион Макариополски (светско име Стоян Стоянов Михайловски) (септ. 1812 – 4 юни 1875) – висш духовник, изтъкнат деец на църковнонационалната борба. Роден в Елена. През 1832 г. приема монашество в Хилендарския манастир. Получава високо за времето си образование в гръцкото училище в Карея (полуостров Света гора), в школото на Каирис на о. Андрос, в Атинската гимназия и в гръцкото училище в Куручешме, Цариград. Един от идеолозите и водачите на църковнонационалната борба. През 1858 г. е ръкоположен в епископски сан. След Великденската служба (1860), когато отхвърля зависимостта на българската църква от гръцката патриаршия, е заточен в Мала Азия (1864). След учредяването на Българската екзархия (1870) става член на Привременния смесен съвет и на Св. синод. Търновски митрополит (1872–1875). Умира в Цариград.
По предложение на Шуменския окръжен инспектор и на училищното настоятелство на с. Мараш, Шуменско, през 1933 г. училището в селото е наречено на името на митрополит Симеон. Информиран за решението, митрополитът лично освещава новата сграда, а през 1935 г. прави дарение от 20 хил. лв. в помощ на бедни ученици.
Дарението е прието и фондът е образуван със заповед на МНП от 4 апр. 1935 г. Управлява се от МНП и е включен във фонд “Завещатели и дарители”. Първите средства са отпуснати в края на 1936 г. Поради некоректност от страна на главния учител при отчитането на средствата, получени от МНП, през следващите години приходите не се превеждат на училищното настоятелство. Закупени са ДЦК. На 1 ян. 1939 г. фондът разполага с 25 499 лв. основен капитал. През 1942–1944 г. МНП ежегодно предоставя приходите в размер 1200 – 2 хил. лв. на училищното настоятелство в с. Мараш. Използват се за купуване на обувки и учебни пособия за бедни деца. През 1947 г. значителна част от капитала (13 хил. лв.) е вложена в облигации от Заема на свободата (1945). Към 1 ян. 1948 г. фондът разполага с 50 444 лв., носещи едва 2500 лв. приход.
Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

НА–БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 116; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 450, л. 251–256; ЕБ.
Т. 3, 99–100. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад