Енциклопедия Дарителството

“ИЛИЯ ПОПОВ”

“ИЛИЯ ПОПОВ”

Дарител е МИХАИЛ ПОПОВИЛИЕВ (М. Илиев Попов) (4 ноем. 1873 – 20 дек. 1928) – юрист, действителен член на БАН (1906). Роден в Търново. Получава средно образование в родния си град. Следва право в Нанси (Франция) и в Париж (1891–1893). Завършва дипломация (1893–1995) и става д-р на Парижкия университет (1897). Специализира в Германия и Италия (1900–1901). Работи в окръжния съд в Севлиево и в Русе, учителства в София. Преподава международно право в СУ, където създава катедрата по тази дисциплина. Редовен доцент, извънреден и редовен професор в СУ. Декан на Юридическия факултет (1904–1905, 1907–1909, 1910–1914), ректор на СУ (1909–1910). Член на българското и международни дружества на юристите, автор на над 50 научни труда в областта на международното държавно и гражданско право. Умира в София.
На 16 дек. 1928 г. прави дарение в памет на своя баща Илия Попов (1813–1916) – търговец. Роден в Търново в семейството на свещеник. Учи в килийното и взаимното училище в града. От ранни години се заема с търговия на църковни дрехи. По-късно открива магазин за манифактурни стоки. Подпомага със средства Мъжката гимназия “Св. Кирил” в Търново и ч-ще “Надежда”.
Дарението за Мъжката гимназия в Търново възлиза на 2500 зл.лв. Волята на дарителя е да се образува благотворителен фонд, от приходите на който да се награждава най-добрият абитуриент.
Фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 16 дек. 1928 г. Управ­лява се от учителския съвет. Ежегодно в периода 1928–1948 г. от него се предоставя награда в размер на 100–1000 лв. Сред наградените са Велико Генчев (1928), Гено Даскалов (1933), Веселин Ковачев (1934), Иван Ферменджиев (1936), Виктор Ангелов (1938) и други възпитаници на гимназията. Капиталът на фонда се променя, както следва: на 30 септ. 1931 г. възлиза на 6230 лв., на 1 юли 1939 г. – на 3858 лв., на 1 септ. 1950 г. – на 2872 лв.
Други данни за фонда не са открити.

ДА–В. Търново, ф. 750, оп. 2, а.е. 3, л. 1–25; Общински в. “В. Търново”, № 8,
31 юли 1934; № 22, 25 юли 1936; № 3–6, 31 март 1937; № 15, 23 юли 1938; Бележити търновци …, 292–293; ЕБ. Т. 5, с. 367. (P. Стоянова)

Тагове

Назад