Енциклопедия Дарителството

“ИЛИЯ Р. БЛЪСКОВ”

“ИЛИЯ Р. БЛЪСКОВ”

Дарител е СИМЕОН, митрополит ВАРНЕНСКО-ПРЕСЛАВСКИ (вж. “Авксентий Велешки” – фонд).
Фондът е в памет и на името на Илия Рашков Блъсков (9 февр. 1839 – 13 авг. 1913) – учител, писател и преводач. Роден в гр. Клисура. Образованието си получава в родния град, в Девня, Русе и Шумен. Дългогодишен учител в Шумен. След Освобождението (1878) става инспектор, преподавател в Учителския институт и в Девическата гимназия в Шумен. Автор на белетристични творби и мемоари, преводач от сръбски, руски и други езици. Умира в Шумен.
Фондът е образуван със заповед на МНП от 28 юли 1930 г. Сумата възлиза на 30 хил. лв. и е внесена на срочен влог. Желанието на дарителя е от фонда да се подпомагат бедни ученици от основните училища в гр. Ески Джумая (дн. Търговище). Управлява се от МНП и е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”. През 1932 г. за пръв път се превеждат 1500 лв. на училищното настоятелство в Търговище. До 1941 г. (вкл.) приходите се изплащат ежегодно и възлизат на 1000–2 хил. лв. Изразходват се за купуване на обувки и по-рядко за учебни пособия. До 1936 г. средствата на фонда се съхраняват на срочен влог, а след тази дата с част от тях и от лихвите са закупени ДЦК. На 1 ян. 1936 г. капиталът нараства на 32 513 лв., на 1 ян. 1939 г. – на 36 300 лв., на 1 ян. 1947 г. – на 82 хил. лв. През 1947 г. с част от средствата са купени облигации от Заема на свободата (1945).
Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

НА–БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 110, л. 7; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 199; а.е. 483, л. 1–9; ЕБ. T. 1, 312–313. (Pосица Cтоянова)

Тагове

Назад