Енциклопедия Дарителството

“ИНВАЛИДЕН ДОМ-ПАМЕТНИК”

“ИНВАЛИДЕН ДОМ-ПАМЕТНИК”

През есента на 1925 г. в Кюстендил по инициатива на местното д-во “ИНВАЛИД” е образуван фонд “Инвалиден дом-паметник”. Целта е в центъра на града да се построи величествен Инвалиден дом-паметник като знак на признателност към загиналите по бойните полета, за почит и уважение към останалите живи пострадали от войните, които само в Кюстендилския район са: 221 военноинвалиди, 565 вдовици, 339 кръгли сираци, 1700 сираци само с майка и 611 родители на загинали. За председател на фонда е избран Георги Гиздов. Той издава призив, с който кани обществеността да участва в организираната лотария на д-во “Инвалид” под покровителството на цар Борис III или да направи дарения, за да се съберат парични средства за започване на строежа. Този призив се разгласява в страната чрез печатните органи на Съюза на пострадалите от войните в България – в. “Инвалид”, и на Съюза за запасните офицери – в. “Отечество”. Лотарията се разиграва на 26 май 1926 г., като приходите от нея са големи. Щедро дарение прави Кюстендилският общински съвет, който с протокол от 18 септ. 1926 г. предоставя на разположение на д-во “Инвалид” празно място от 550 кв. м на площада в центъра на града, оценено на 2 млн. лв.
На 11 апр. 1927 г. се провеждат два търга – в Кюстендил и в София, с тайно наддаване, за построяване на “Инвалиден дом-паметник” в Кюстендил. Стойността на цялото здание възлиза на 1 978 935 лв., а залогът за участие в търга е 5 % в банково удостоверение или в наличност.
“Инвалиден дом-паметник” в Кюстендил добива завършен вид през 1936 г. и се открива на 20 юли с.г. На приземния етаж са разположени театрален салон и магазин. Горните етажи се отстъпват за почивна станция на Отделението за подпомагане на пострадалите от войните при MB. В нея се настаняват военноинвалиди, родители, вдовици, майки и деца на загинали български воини от цяла България. Настанените в станцията имат възможност да използват минералните бани и благоприятния климат, чудесната борова гора на Хисарлъка.
С постановление на МС от 30 юни 1951 г. сградата е предоставена на МНО за санаториум.

Отечество, № 225, 14 ноем. 1925; Инвалид, № 280, 15 ноем. 1925; № 320, 26 окт. 1926; № 346, 3 апр. 1927; № 359, 17 юли 1927; № 776, 15 юли 1936. Енциклопедичен речник Кюстендил. А–Я. С., 1988, с. 527. (И. Шипчанов)

Тагове

Назад