Енциклопедия Дарителството

“ИТКА И ХРИСТО МИХАЙЛОВИ”

“ИТКА И ХРИСТО МИХАЙЛОВИ”

Дарител е ХРИСТО ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ (10 юли 1901 – неизв.) – търговец, чиновник и общественик. Роден в с. Дерманци, Луковитско. На 12 години е осиновен от заможния си чичо и става единствен наследник на Христо Михайлов и съпругата му Итка. Учи в родното си село, прогимназия в Луковит, гимназия в Плевен. Неговата мечта е да получи висше образование в някоя западноевропейска страна, но родителите му го отклоняват. Те му дават средства, за да отвори манифактурен магазин в Луковит. След една година изоставя търговията. През 1923 г. става секретар на съдебен следовател. Преди смъртта на родителите си напуска държавната служба и се завръща в с. Дерманци, за да се грижи за семейните имоти. По-късно се преселва в Луковит, внася своя капитал във вид на акции в Търговската банка – клон Луковит, и става неин директор.
На 27 дек. 1927 г. и 16 ян. 1928 г. Хр. Михайлов изпраща две заявления до Общинския съвет в с. Дерманци с молба сумата от 16 хил. лв., която общината му дължи, да се внесе в местния клон на БПБ. Желанието му е с тази сума да се образува фонд “Итка и Христо Михайлови” при началното училище в селото, а лихвите да служат за подпомагане на ученолюбиви бедни деца.
На 18 ян. 1928 г. на заседание на учителския съвет съвместно с училищното настоятелство се приема дарението от 16 хил. лв. и се образува фонд при началното училище. Главният учител разработва правилник за управлението му. На щедрия дарител се изказва благодарност чрез връчване на художествено изработен адрес. В училището се поставят портретите на родителите му, а местните вестници публикуват съобщение за направеното дарение.
От 1929 г. волята на Хр. Михайлов започва да се изпълнява редовно. За жителите на с. Дерманци той е “първи достоен благодетел за подражание”, “нямащ човек, равен на него в селото”.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 84, л. 1–8. (И. Шипчанов)

Тагове

Назад