Енциклопедия Дарителството

“ИВАН HOEB”

“ИВАН HOEB”

Дарител е ГЕОРГИ ИВАНОВ HOEB (1860 – 24 февр. 1938) – търговец и предприемач, общественик. Роден в с. Змеево, Старозагорско. През 1877 г. се преселва във Варна. Първоначално работи като търговски служител, а по-късно се заема със самостоятелна стопанска дейност. Многократно е избиран за помощник-кмет, общински съветник и училищен настоятел. Членува в благотворителни и просветни дружества. Умира във Варна.
През 1930 г. прави дарение в памет на своя син Иван Георгиев Ноев (3 ноем. 1884 – 12 ноем. 1912) – юрист. Роден във Варна. Възпитаник на Мъжката гимназия “Фердинанд I”. Учи право в София и Женева. Работи като съдия във Видин и Балчик, държавен адвокат в Стара Загора. Участва в Балканската война (1912–1913). Убит при Чаталджа. За да увековечи спомена за своя син, Г. Ноев прави дарение от 5 хил. лв. за Мъжката гимназия във Варна. Желанието му е от приходите на фонда да се награждават бедни, способни ученици.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 8 февр. 1930 г. Управлява се от учителския съвет по специален правилник. Средствата са внесени в БЗБ и към 31 дек. 1936 г. възлизат на 5350 лв., към 31 дек. 1943 г. – на 5250 лв. Ежегодно в периода 1931–1943 г. от фонда се отпуска по една награда в размер на 250–500 лв. Сред наградените са учениците Божидар Бойчев, Станислав Хаджиев, Иван Кехайов и др. Според партидната книга последната проверка на фонда е от 11 ноем. 1944 г.

ДА–Варна. ф. 90 к, on. 1, а.е. 107, л. 1, 15; а.е. 109, л. 12; а.е. 110; Варненски кореняк, № 6955, 4 март 1938. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад