Енциклопедия Дарителството

“ИВАН И ЯНКО УРУМОВИ”

“ИВАН И ЯНКО УРУМОВИ”

Дарител е ИВАН КИРОВ УРУМОВ (10 май 1856 – 9 окт. 1937) – учен, ботаник, действителен член на БАН (1904). Роден в Ловеч. Учи в класическата гимназия в Писек (Чехия). Завършва средно образование в Прага. След Освобождението (1878) получава държавна стипендия и завършва Хайделбергския университет, специалност ботаника (1885). Работи като учител в Ловеч, Габрово, Русе и Търново. Окръжен училищен инспектор в Ловеч, Плевен, Търново, директор на различни софийски гимназии. Написва над 100 научни труда за флората на България.
Автор на учебници по ботаника, зоология и минералогия. Сътрудник на чуждестранни ботанически списания. Основател и подпредседател на Българското ботаническо дружество (1923). Умира в София.
През 1929 г. Ив. Урумов дарява на БАН сумата 100 хил. лв. за образуването на фонд на негово име и в памет на сина му – Янко Иванов Урумов (3 март 1889 – 1 ноем. 1928) – архитект. Роден в Ловеч. Получава гимназиално образование в Търново. Завършва Военното училище в София (1908). От 1910 г. следва архитектура в Дрезден. Участник във войните (1912–1913,1915–1918). През 1921 г. завършва висше техническо образование, специалност архитектура. След завръщането си в България е назначен на служба в Министерството на благоустройството, а по-късно работи на свободна практика. Негова заслуга са много жилищни кооперативни сгради, строени през 30-те години в София. Умира в София.
Волята на дарителя е на всеки пет години от лихвите на фонда да се награждават трудове по ботаника, които да се публикуват в изданията на БАН. Ако след обявяването на конкурса не се явят или не се одобрят трудове, петгодишните лихви да се прибавят към неприкосновения фонд за капитализиране.
Фондът се учредява през 1929 г. с основен капитал 100 хил. лв., като средствата се набират от 2 вноски, направени от Ив. Урумов на 25 март 1929 г. (60 хил. лв.) и на 1 ян. 1930 г. (40 хил. лв.). Фондът се управлява от УС на БАН.
През 1935 г. от събраните приходи е издаден трудът на проф. Н. Стоянов и Б. Ахтаров “Kritische Studien über die Nelken Bulgariens”. Към 31 дек. 1933 г. фондът нараства на 130 373 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 117 700 лв., към 1 ян. 1947 г. – на 164 606 лв. Последните данни за фонда са от 31 ян. 1951 г., когато възлиза на
175 029 лв.
През 1935 г. Ив. Урумов подарява 816 тома книги на Ловешкото ч-ще “Наука”. На 24 февр. 1936 г. читалищното настоятелство го провъзгласява за свой почетен член. През 1936 г. допълва своето дарение с още 157, а през 1937 г. – с 36 книги за същото читалище.
Други данни за фонда не са открити.

ДА–Ловеч, ф. 65 к, on. 3, а.е. 31, л. 88, 94–96, 105–106; ф. 99 к, оп. 1, а.е. 8, л. 30; НА-БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1130, л. 140; а.е. 1202, л. 1–6; ЛБАН, № 21, 1937–1938, С., 1941,131–140; Книга за дарителите БАН…, 243–245; Шейтанова, Г. Дарителството в Ловеч. Ловеч, 1998, с. 216; 100 години БАН…, 735–736; БВИ, с. 669.

(Ц. Величкова)

Тагове

Назад