Енциклопедия Дарителството

“ИВАН К. САПУНДЖИЕВ”

“ИВАН К. САПУНДЖИЕВ”

Дарител е ИВАН К. САПУНДЖИЕВ (21 ян. 1860 – неизв.) – учител. Роден в Кратово, Македония. Живее в Кюстендил. Доброволец в Сръбско-българската война (1885) и в Балканските войни (1912–1913). Учител в продължение на 40 години.
В писмо от 2 юли 1942 г. до министъра на народното просвещение, с което изпраща 10 хил. лв., Ив. Сапунджиев пише: “Щастлив съм, че доживях да видя това, което мечтаех, освобождението на своя роден край – Македония, особено да видя пък изпълнен и идеала на българския народ – Обединена Велика България, за която и аз, нейният син, в младините си бях честит да изпълня своя дълг, а сега в старостта си, когато съм вече в края на земния си живот, макар и беден, да изпълня още един дълг”.
Желанието му е от изпратената сума МНП да образува фонд на негово име при Кратовското народно основно училище. Доходите от капитала са предназначени за оказване на помощ на крайно бедни ученици, като им се закупуват учебници и учебни помагала.
Средствата са внесени в БНБ на 14 юли 1942 г. в сметката на фонд “Завещатели и дарители”.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 169; оп. 7, а.е. 121, л. 168. (M. Тодоракова)

Тагове

Назад