Енциклопедия Дарителството

“ИВАН М. ХЛЕБАРОВ”

“ИВАН М. ХЛЕБАРОВ”

Дарител е ИВАН М. ХЛЕБАРОВ (7 ян. 1869 – неизв.) – учител. Роден в Свищов. Начално образование получава в Никопол и Плевен. Завършва Американското училище в Свищов (1884), след което учи в Педагогическото училище в Казанлък. През 1894–1928 г. работи като учител и почти 20 години преподава в Мъжката гимназия “Св. Кирил” в Търново. Редактор и издател на местния в. “Борба”.
В израз на благодарност за годините, прекарани като учител в гимназията, и за добрите отношения със своите колеги и ученици, през 1936 г. Ив. Хлебаров прави дарение от 10 хил. лв. Желанието му е с тези средства да се образува фонд на негово име. Годишните приходи да се изразходват за нуждите на безплатната ученическа трапезария.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 29 ян. 1937 г. Управлява се от учителския съвет. През 1939, 1940–1941, 1945 г. от фонда се отпуска помощ на трапезарията (по 480–1020 лв.). През останалите години лихвите се натрупват и към ян. 1948 г. капиталът на фонда достига 11 559 лв. Закрит е в началото на 1950 г.

ДА–В. Търново, ф. 750, оп. 2, а.е. 8; ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 100, л. 14–16.

(Pосица Стоянова)

Тагове

Назад